Algemene Vergadering 2006, Ranst

Enkele sfeerbeelden, ter herinnering...

_ Het Dagelijks Bestuur van de vzw Reisleiders
Vlaanderen, met v.l.n.r. Brigitte Declercq, Theo Sterck, Jozef Denolf, Piet Vintevogel en Josefine Vreven.

Enkele beelden van een bijzonder goed bijgewoonde algemene vergadering, en dat op zondagochtend...

__

____________________ ____________________

_ Met tussen het publiek ook onze nieuwe redactiecoördinator voor de
maandelijkse Nieuwsbrieven van de vzw Reisleiders Vlaanderen, waarbij uw inbreng bij voorbaat van harte
welkom is. Nice to meet you Johan Verweirder.

Na 5 jaar vzw en dus na vijf jaar secretariaatswerk van Piet Vintevogel werd de fakkel doorgegeven, maar niet
zonder de "de man die er atlijd was en aan alles dacht" es goed in de... wijn te zetten. Piet van harte, vanwege het bestuur en vanwege alle leden
van de vzw over de vijf jaren heen, met een oprechte dank voor alle verzette werk en, telkens je een glas van de
vzw-wijn drinkt, tikken we op jouw gezondheid met je mee. Bedankt voor alles!

En na het serieuse werk, het meer sociale gedeelte met een hapje en een drankje in een Nieuwjaarsgelijk.
En er stond geen tijdslimiet op..
.

__Voorzitter Denolf, in het gezelschap van Claire Decock, Mireille
Matthys, Pierre Lauwers en Trees Gerniers. Op de achtergrond... andere drukke gesprekken.

__ Ter vervanging van werd, in samenspraak met Luc Houbrechts,
Lucienne Vanhove gevraagd de vrijgekomen plaats waar te nemen, wat ze plechtig belooft aan Heidi Bekaert met
Marcel Aerts als getuige; Charles Devriendt evenwel stevent zo te zien af op iemand die hij al geruimte tijd niet
meer zag. En ook dat vormt een deel van de bijeenkomst rond de Algemene Vergadering, es een aantal mensen
terugzien en kunnen bijpraten. Lucienne, alvast onze wensen voor een goeie werking binnen de Raad van
Bestuur van de vzw Reisleiders Vlaanderen.

__
We vragen ons toch af wat Jan Van Loo aan het vertellen is, met een zo vertederd kijkende Marina Bouwen
aandachtig luisterend.
Ernaast voorzitter Jozef Denolf, Gilbert Depamleaere en Heidi Bekaert, altijd goed voor een hartelijke lach, zelfs in serieus mannelijk gezelschap.

__
Nadia Poleszczuk, Pierre Lauwers en Eric Durant: "ach nee, video's naar DVD omzetten? Fluitje van een cent! Ik
kom het jullie wel es uitleggen". En we maken van de gelegenheid gebruik om Carestel Ranst van harte te
danken voor de verzorgde en bijzonder vriendelijke ontvangst met lekkere pizzahapjes (van eerder zacht naar goed gekruid...) op de receptie!
Theo Sterck en Charles Devriendt kregen het niet gezegd, de pizzahapjes waren zo lekker dat ze er de cursus
gastronomie bijhaalden...

__
Lucienne Van Hove maakt kennis met Richard (rechts) en Pierre (links) Vandenabeele; Pierre volgde de opleiding
in Roeselare, gelijktijdig met broer Richard in Genk. De echtgenotes Rosa en Ria(?) van de twee broers kennen
de reisleiderswereld ondertussen ook al een beetje, en we zijn telkens blij ze erbij te zien. Jos van Kouteren en
Riet Espeel klappen ondertussen ook even bij.

__
Johan Verweirder, Paul Mercier, Brigitte Declercq en is het Staf Luyckx; sorry, maar in het herkennen van
rugkanten ben ik nog niet zo sterk. Blijven oefenen, of wachten tot iemand reageert en zijn rug rechtmatig opeist.
Op de foto rechts, heel veel volk, met o.a. Robert Kimpe, de rug van Charles Devriendt (goed?) Francine Quintyn,
Brigitte Voeten, Theo Sterk en Jan Van Loo.

__
Gilbert Depamelaere en Francine Quintyn, braaf in het fruitsapje.
En alweer heeft onze boeiende verteller Eric Durant een heel gezelschap aan de lippen!

__
Tja, oma Josefine, met Tuomas in jullie leven erbij, mag je voortaan bij opa Luc Houbrechts slapen. En Staf Rebry
en Robert Kimpe kiezen hun laatste pizzahap, one for the road, terug naar het verre Roeselare...

We hopen dat de volgende algemene vergadering nog veel meer volk samenbrengt, es gewoon en in een gezelllige sfeer samenkomen, mekaar leren kennen en mekaar dan wellicht ook es tegenkomen onderweg, op stap met een groep...
Bedankt voor wie er was, de raad van bestuur was blij met jullie talrijke opkomst en hoopt dat jullie er ook van genoten hebben; afspraak volgend jaar?!

g-riet-ings.