Moorseelsesteenweg 2
8800 Rumbeke-Roeselare
T 051-22-60-60 — F 09-351-9098, 051-269-710
info.reisleiders.Vlaanderen@telenet.be
http://www.reisleidersvlaanderen.be
KBC 467-5380301-89
btw be 0473.187.477


Rumbeke-Roeselare, 29 december 2007

Inhoud:
* uitnodiging Algemene Vergadering 2008
* antwoordstrook
* volmachtformulier
* kandidatuurstelling lid Raad van Bestuur 2008-2012


UITNODIGING : Algemene Vergadering
op woensdag 16 januari 2008, om 10 uur
in het Kasteel van Rumbeke
Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke


Geachte,

Met onze allerbeste 2008-wensen bij deze,
willen wij u graag uitnodigen op onze Algemene Vergadering,
met als dagorde:
1. Aanneming van de Dagorde
2. Verslag van de Algemene Vergadering dd. 04 februari 2007
3. Rekeningen 2007 (balans/resultaat), verslag van de Commissarissen en de penningmeester
4. Kwijting 2007
5. Budget 2008 en Lidgeld 2008
6. Jaarwerking 2007 en Vooruitzichten 2008
7. Verkiezing van de Raad van Beheer 2008-2012
8. Rondvraag

Ingevolge art.21 van de Statuten vervallen de mandaten van alle leden van de Raad van Beheer in 2008.
Alle leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen kunnen zich kandidaat-lid stellen voor de Raad van Beheer 2008-2012, rekening houdend met volgende, in de Statuten voorziene verdeelsleutel:
Statutaire verdeling van mandaten
(1) FBAA/VRA
(1) BAAV
(4) Toerismecursussen Reisleiders
(1) Vormingscentrum Roeselare
(1) Vormingscentrum Genk
(1) Vormingscentrum Turnhout
(1) Vormingscentrum Ukkel
(3) Reisleiders Vlaanderen
(4) Afgestudeerden Roeselare
(3) Afgestudeerden Genk
(2) Afgestudeerden Turnhout
(1) Afgestudeerden Ukkel
(2) Nominatief

Totaal: 25 beheerders.
Uw kandidatuur om deel uit te maken van de Raad van Beheer 2008-2012 van de vzw Reisleiders Vlaanderen wordt dan ook uiterlijk, schriftelijk, per brief, fax of @mail, verwacht op 7 januari 2008, 12 uur, via info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be of op het secretariaatsadres Reisleiders Vlaanderen vzw, Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke-Roeselare, met aanduiding van de groep die u wil vertegenwoordigen.
Alle ingediende kandidaturen worden in ontvangst bevestigd.

Mogen wij u dringend verzoeken uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering van woensdag 16 januari 2008 te willen bevestigen, telefonisch, per fax of per @mail op het secretariaat (zoals in hoofding vermeld).

Met vriendelijke groeten,
namens de Raad van Bestuur
Jozef Denolf, voorzitter
Reisleiders Vlaanderen vzw