Algemene Statutaire Vergadering
Nadat de eerste ASV op 09-01-2009 _ zie verslag _ onvoldoende leden bijeenbracht om statutair geldig te kunnen stemmen over de statuten, werd een tweede Algemene Statutaire Vergadering bijeengeroepen op

zondag, 1 februari 2009
Asse, Den Bloeyenden Wijngaerdt

Programma
10:00 uur: Algemene Statutaire Vergadering
* aanneming dagorde;

* verslag Algemene Vergadering dd 10-02-2008 en 09-01-2009;
* goedkeuring nieuwe statuten aan de regelgeving van de vzw's; een exemplaar van de nieuwe statuten wordt op de bijeenkomst ter beschikking gesteld;
* rekeningen 2008 (balans/ resultaat), verslag van de penningmeester en commissarissen
* kwijting 2008;
* budget 2009 _ lidgeld 2009;
* jaarwerking en vooruitzichten 2009;
* rondvraag;
11:15 uur: Uiteenzetting Mevrouw Mia De Vits, rond Reisleiden en de Europese regelgeving met een stand van zaken. v.l.n.r. Riet Espeel, secetaris, Theo Sterck, ondervoorzitter, Mevr. Mia De Vits, voorzitter Johan Verweirder en Josephine Vreven, ondervoorzitter.
12:15 uur: Receptie en maaltijd
15:30 uur: Wandeling, gebaseerd op de Kruisborrewandeling, met fotoverslag van Bob Van Reeth.


Fotoreeks 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

De Nieuwsbrief van de vzw Reisleiders Vlaanderen wordt hierbij integraal opgenomen om het deel gewijd aan deze Algemene Statutaire Vergadering en de uiteenzetting van Mevrouw Mia De Vits in haar functie als Europees commissaris Toerisme, specifiek reisleiding. Mevr. De Vits kreeg alle vragen van de leden van de vzw doorgestuurd.