Reisleiders Vlaanderen vzw

Moorseelsesteenweg 2, BE-
8800 Rumbeke-Roeselare
T 051-22-6060 — F 09-351-9098 & 051-269-710
riet.espeel@busworld.org
Ondernemingsnummer BTW-BE- 0473.187.477
kbc 467-5380301-89
BIC Kredbebb — IBAN BE45 4675 3803 0189

klik hier  
A-B-C

* Aangifte (zestalig) van diefstal bij buitenlandse politie
* Afstapbankje, klanten vragen ernaar..
.
* ALGEMENE VERGADERINGEN:
____ 2006
_ 2007 _ 2008 _
2009 _ 2010 _ 2011 _ 2012 _ 2013 _
* Annulatieverzekering: wat, hoe, waarom, wanneer...
* Attesten bijscholing
* Bagage Zaventem

* Bedrijfsbeheer (zie Z, Zelfstandig reisleider worden)
* Bedrijfsoppervlakte

* Bejaarden 75+ en geldigheidsdatum identiteitskaart
* Beroepen in het toerisme
* Beroepsinfo... divers
* Beroepskaart
* Beroepsprofiel Reisleider (opgesteld door de SERV)
* Mag ik als bruggepensioneerde ook werken als reisleider...?
* BTW-aangifte elektronisch
* BTW-plicht reisleider/ gids
* Busclub
* Chauffeur touringcar: vakbekwaamheid D per 09/2008

D-E-F * Diefstalaangifte buitenland
* Digitale tachograaf...

* Enquête 2005

* Ervaringsbewijs
* EUROPEES REISLEIDEN
* Europese erkenning diploma's: veroordeling Frankrijk...; vonnis Veneto
* EUROPESE REGELGEVING ivm REISLEIDING
Op de vergadering van de coördinatoren voor de richtlijn 2005/36/EG van 03-03-2008 heeft de EU- Commissie enige toelichtingen gegeven in verband met de grensoverschrijdende dienstverlening door reisgidsen. Volgens de oude rechtspraak van het Hof van Justitie mocht het gastland alleen voor speciale sites (welke zijn die?) met het oog op de verdediging van het eigen patrimonium een speciale licentie eisen. Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn, meer bepaald art. 7.4. _ http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/nl/oj/2005/l_255/l_25520050930nl00220142.pdf _ kan dit niet meer worden opgelegd. Inderdaad, volgens artikel 7,4, eerste alinea, kan de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat vóór de eerste dienstverrichting de beroepskwalificaties van de dienstverrichter controleren in het geval van de gereglementeerde beroepen die verband houden met de volksgezondheid of de openbare veiligheid. De reisgids valt daar niet onder en voorafgaande controles zijn dus niet meer mogelijk. De oude rechtspraak vervalt dus. Er werd tevens gepreciseerd dat het beroep van reisgids of toeristische gids niet mag worden verward met dat van reisbegeleider. De eerste heeft specifieke beroepskwalificaties (geschiedenis en kunstgeschiedenis), de tweede beschikt meestal niet over specifieke kwalificaties.
Met vriendelijke groeten,
Jan NELIS, Adviseur, POD Wetenschapsbeleid / SPP Politique scientifique, Wetenschapsstraat 8 Rue de la Science, BE-1000 Brussel/Bruxelles

* REISLEIDING IN EU-LIDSTATEN; zie hierboven.
* Reisleiding: probleemsituatie Portugal...
zegt dat buitenlandse reisleiders enkel mogen werken tot aan hun grens; daar wordt hun werk overgenomen door eigen reisleiders...
* REGELGEVING IN FRANKRIJK, GRIEKENLAND, ITALIË, SPANJE ...
Zie ook: Klacht_Conflict.
* Gebruik Europees logo...
* Factuur, wettelijk verplichte vermeldingen
* FEG, Fédération Européenne des Associations de Guides touristiques, European Federation of Tourist Guide Associations -FEG-leden; FEG-secretariaat.
* Fiscale gegevensbank (belastingen, BTW, boekhouding, enz.)
* Fooi chauffeur: wat en hoe?
G-H-IJ * Gemeentelijke (Vlaamse) Spotnamen...
* Gordelplicht
in touringcars (Frankrijk, 01/2008)
* Grensbedragen _ Wat zijn de grensbedragen van de toegelaten activiteit voor gepensioneerden (01-01-2004)...

* Headset: zie zender/ontvanger-systemen
* IATM
_ werking en leden
* Internetbedrijvengids: malafide, pas op!

* Italië
K-L-M * Klacht_Conflict _ EEJ-net, European Extra-Judicial Network: een oplossing voor uw consumentenklacht zonder tussenkomst van de rechtbank, in heel de Europese Unie.
* Krantenknipsels...

* Kruispuntbank van Ondernemingen: quid, ondernemingsnummer, vestigingseenheidsnummer, ondernemingsloketten, toegang tot info.
* Landenportaal...
* Lidmaatschap: lid als FBAA-afgestudeerde of als toegetreden lid (zie bij T); verschilpunten (nieuwe
* Lidkaarten: nieuwe vorm per 2015; sorry, geen afbeelding meer; een of tweejaarlijks; betaalbewijs lidmaatschap;
*
Malafide organisaties uit Zwitserland die papieren sturen waarop u uw adres dient in te vullen en"zo te lezen" wordt opgenomen in een bepaald drukgeraadpleegd boek of register...

* MAP Pro: wordt niet meer gevolgd; zie RDA
* Medeverantwoordelijkheid in reisorganisaties
N-O-P-Q

* Namaakgoederen
* Occasioneel werken als reisleider

* Ondernemingsloket: zie vergunning aanvragen;
* Ondernemingsnummer en vermelding ervan...
* Vergunning aanvragen voor beginnende ondernemers & wat is ondernemingsnummer...
* Ongevalsaangifte (zie ook BA-polis, homepage)
* Opstapplaatsen (Groot-Bijgaarden, Gentbrugge, Kortrijk) en regeling...
* Organisatie van reizen: wat mag een reisleider (niet) doen...

* Ik ben op mijn pensioen, maar wil daarnaast nog graag wat werken als reisleider. Wat te doen...
* Persbericht(en) & "Het leven zoals het is"... reisbegeleider met o.a. publicatie in Eurozine

* Portugal: zie buitenlandse reisleiders

R-S-T * RDA
* REGULARISATIE REISLEIDERS...

* Reisconsulent...
* Reisleidersorganisaties
* Reisleiderszetel: door wie te gebruiken
* Reisorganisatie (vzw's)
* Rij- en Rusttijdenreglementering
* Roken in een touringcar, reglementering terzake...
* Spreken voor groep: hulpmiddel... ; zie ook bij Zender/ontvanger-systemen
* Statuten (2017)
Studiedag 19-10-2003 _ Studienamiddag voor reisleiders en hun opdrachtgevers
Studiedag 23-10-2005 _ Inspirerend en passioneel reisleiden, dé uitdaging in Europa
Studiedag 21-10-2007 _ Inspirerend herbronnen: een uitdaging reeds gisteren begonnen...
Studiedag 22-10-2009 _ De toekomst van de autocar van de toekomst
* Telefonie en reisleiders...
* Toegetreden lid
U-V-W-Z * VERPLICHT MEE OP REIS...
* Verzekeringen
* Vestigingseenheidsnummer
—> zie Ondernemingsloket
en Zelfstandig reisleider worden...
* Videocassettes digitaliseren...
* Vrijwilligerswerk, nieuwe regeling
* Wie is wie en wat is wat? in de reisleiderswereld...
* World Federation of tourist Guide Associations, c/o Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8-10, AT-1010 Wien — +43/1-514-50, ext. 1257, *1-514-501-342
* Zender/ontvanger-systemen
* Zelfstandig reisleider worden & bedrijfsbeheer... (zie ook verder beginnende ondernemers en ondernemingsnummer); zie ook BTW.