* Afstapbankje: Klanten vragen regelmatig naar een extra "afstapbankje"...
* Annulatieverzekering: wat, hoe, waarom, wanneer...
* Attesten bijscholing
* Bagage Zaventem
* Bedrijfsoppervlakte
* Bejaarden 75+ die reizen, en geldigheidsdatum identiteitskaart
* Beroepen in het toerisme
* Beroepskaart Toerisme Vlaanderen
* Beroepsprofiel "Reisleider" (SERV-bepaling)
* Bruggepensioneerde _ Mag ik als bruggepensioneerde ook werken als reisleider.?
* BTW-aangifte elektronisch
* BTW-plicht reisleider/ gids
* Portugal zegt dat buitenlandse reisleiders enkel mogen werken tot aan de grens van Portugal; daar wordt hun werk overgenomen door Portugese reisleiders... zie ook bij Europees voor meer over Portugal en andere landen.
* Busclub

Regelmatig vragen klanten naar een extra "Afstapbankje".
Alhoewel dit vaak voorkomt op Nederlandse touringcars, hoor je in België wel eens dat zulk een extra trapje aan de autocar niet is toegelaten door de verzekering.
Dit is niet zo, en kan derhalve best vooraf met de touringcarondernemer worden afgesproken als te voorzien bij een uitstap. Info 08/2004


Een annulatieverzekering: wat, hoe, waarom, wanneer...
Op het ogenblik dat je je reis reserveert, sta je er misschien niet bij stil maar er kan iets voorvallen waardoor je je reis moet annuleren. Zonder degelijke annulatieverzekering draai je zelf op voor de kosten: een maand voor afreis bedraagt dit veelal 50%, twee weken voor afreis is dit 100%; bboek je promoties, dan heb je veelal reeds 100% kosten vanaf de reservering! Die kosten komen dan extra bovenop het trauma waardoor je de reis moet annuleren.
Bij Elvia Reisverzekeringen www.eurozine.be/clck/elvia.php kan je een aparte annulatieverzekering afsluiten tot één maand voor vertrekdatum!
De waarborgen die Elvia dekt is een van de uitgebreidste op de Belgische markt: ziekte, overlijden, ernstige schade thuis, ontslag, echtscheiding, herexamens, diefstal van identiteitsdocumenten of visum, enz. kunnen aanleiding zijn tot het terugbetalen van de annulatiekosten.
In de Algemene Voorwaarden www.elviamondial-partners.be/(qwueum452cmwhvaqhywhgi55)/Affinity/images/ELV23_NL.pdf van Elvia vind je hiervan een duidelijke omschrijving.
* Meer info en FAQ over de annulatie- en bijstandsverzekering: www.euroreizen.be/reisverzekering
* Het onderschrijven van een annulatie- of bijstandsverzekering: www.eurozine.be/clck/elvia.php
Eurozine, 04-01-2006.


Attesten bijscholing

De door de BAAV-FBAA of door de vzw Reisleiders Vlaanderen georganiseerde en door u meegevolgde activiteiten geven recht op een aantal uren bijscholing (zie vereisten voor behoud beroepskaart Toerisme Vlaanderen)
Een proef- of dagreis geeft recht op 4 uren bijscholing, een weekendreis derhalve op 2x 4 uren. Een algemene vergadering wordt in zijn bijkomende activiteiten getimed op de werkelijke uren die bijscholing kunnen worden genoemd.

Bagage Zaventem
http://www.brusselsairport.be/nl/airportinfo/luggage
Toegelaten gewicht _ Elke luchtvaartmaatschappij legt beperkingen op voor de hoeveelheid bagage die je mag meenemen _ http://www.brusselsairport.be/nl/airportinfo/luggage/weightrestrictions
Bagage & veiligheid _ Lijst van alle voorwerpen die niet in de bagage mogen vervoerd worden.
Teruggave geweigerde voorwerpen _ Voorwaarden voor de teruggave van in bewaring genomen goederen.
Achtergelaten bagage _ We raden aan om bagage steeds bij de hand te houden.
Verloren bagage _ Voor verloren en gevonden voorwerpen in het luchthavengebouw en in het vliegtuig.

Bagage wegen... (info van Frank Craemers)
Nijvel, 08 maart 2012 – Wie ooit op vliegvakantie vertrok, zal het beamen: de bagage wegen op een personenweegschaal is geen sinecure. Om dit euvel te verhelpen, ontwierp Salter de 9500 SVDR. Dit precisie-instrument is klein, licht en kan netjes in de bagage meegenomen worden tijdens de reis. Het gebruik van deze bagageweegschaal is bijzonder eenvoudig. Om de koffers te wegen, maak je het weegtoestel via het bijhorend kliksysteem aan het handvat van de bagage vast. Ga met de bagage naast je staan, hou de weegschaal met één hand vast en til de bagage op. De bagage hoeft maar net van de vloer af te zijn om het gewicht te kunnen bepalen. Het schermpje piept zodra de gewichtsmeting is voltooid. Deze weegschaal is standaard ingesteld op kilo’s, maar kan ook in ponden wegen. Het toestel heeft een maximumcapaciteit van 40 kg. Wanneer de weegschaal te zwaar belast is, geeft de 9500 SVDR een melding (EEE) weer. De bagageweegschaal werkt op een CR2032-batterij, die - zoals steeds bij Salter - standaard wordt meegeleverd.
Eigenschappen 9500 SVDR:
- Maximumcapaciteit van 40 kg / 80 lb (ponden);
- Geleverd met 1 x CR2032 batterij.
Kleur: Verkrijgbaar in zilvergrijs.
Prijs en beschikbaarheid
Prijs: 19,90 € (BTW incl.)
De lijst van verkooppunten vindt u op www.distec.be.
Klik op Salter, vervolgens op Verkooppunten en België of ga rechtstreeks naar deze link: http://www.distec.be/sapos/nl_posbe.asp _ info 20120326

Reizende bejaarden in de problemen - 09-09-2004, @Nieuwsblad
Identiteitskaarten van 75-plussers hebben geen geldigheidsdatum
WILLEBROEK - De 77-jarige Lodewijck Terryn liet begin februari zijn identiteitskaart vernieuwen. Op nieuwe identiteitskaarten van 75-plussers staat geen geldigheidsdatum meer. Dat leverde Lodewijck Terryn heel wat problemen op toen hij naar Turkije en Zwitserland reisde.
Begin februari liet Lodewijck Terryn zijn identiteitskaart vernieuwen. ,,Blijkbaar staat er op een nieuwe identiteitskaart voor 75-plussers geen geldigheidsdatum meer op'', vertelt de nu 77-jarige Lodewijck Terryn. Eind april reisde hij naar Turkije. ,,In het hotel in Turkije begonnen de problemen. Ik wou er ook een auto huren. Op heel wat officiële documenten moet de uitgiftedatum van de identiteitskaart ingevuld worden. Dat kon ik niet'', legt Lodewijck Terryn uit. ,,Overal dacht men dat ik met valse identiteitspapieren reisde. Gelukkig had ik nog een fotokopie van mijn vorige identiteitskaart op zak'', legt Lodewijck uit. Ook bij een latere reis naar Zwitserland had Lodewijck nog problemen met zijn identiteitskaart op de luchthaven in Zurich.
Vliegtuig niet op
Ook de 82-jarige Lucie Ergo, de tante van de schoonzoon van Lodewijck Terryn, die via Eindhoven naar Londen reisde om haar zus en terminaal zieke schoonbroer te bezoeken, mocht het vliegtuig niet op. ,,Ze moest een internationaal reispaspoort aanvragen en zelfs nieuwe vliegtuigtickets kopen om in Londen te raken'', weet Lodewijk Terryn. ,,Wat maakt nu het verschil om wel een geldigheidsdatum op de identiteitskaarten te vermelden'', vraagt Lodewijck Terryn zich nog af.
Er bleek niemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken bereid te zijn om vanavond voor de televisiecamera's in Klant of Koning de vraag van Lodewijck Terryn en Lucie Ergo te beantwoorden. Er werd wel een brief gestuurd die in de uitzending zal voorgelezen worden. (KLW) Dit onderwerp kwam aan bod in het Het programma 'Klant of Koning'.

Bedrijfsoppervlakte
Op de bedrijfsoppervlakte, d.w.z. oppervlakte gebruikt voor de uitbating van uw zaak (voor zelfstandige in hoofd- dan wel bijberoep), wordt een provinciale belasting geheven, die voor een ruimte tot 1000 m2 neerkomt op zo'n 80 EUR voor wat West-Vlaanderen betreft. Is die ruimte beduidend minder dan de gemelde 1000 m2, dan dient u uw provinciale dienst hiervan te verwittigen. 12-04/ 05-04-2005.

Mag ik als bruggepensioneerde ook werken als reisleider?
Een bruggepensioneerde mag niks bijverdienen. Als zelfstandige werken in bijberoep en dus nog bijverdienen; bijwerken en -verdienen als reisleider kan dus enkel als volledig gepensioneerde.

Beroepsprofiel Reisleider
SERV, sociaal-economische Raad van Vlaanderen, met beroepsprofiel Reisleider
http://www.serv.be/Publicaties/73.pdf

BTW-aangifte
Krachtens het KB van 31-01-2007 verschenen in het BS van 07-02-2007, moeten BTW-aangiftes
verplicht elektronisch gebeuren volgens de volgende kalender :
· vanaf 01-07-2007 voor de BTW-plichtigen van wie de omzet excl. BTW hoger is dan € 50 miljoen in 2005;
· vanaf 01-02-2008 voor de andere BTW-plichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen;
· vanaf 01-04-2009 voor de BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes moeten indienen.

 

 

 

 

BTW-plicht reisleider/ gids
ref 1. www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&COLL=B&LEG=
2&NR=46&PUID=33577129&TID=33614884&LANG=nl

ref 2. www.reisleidersvlaanderen.be/Synthesedocument.html
ref 3. www.fisconet.fgov.be/nl/?bron.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\
&versie=04&file=bronnen\bes&zoek=000000000&name=ET111432&rgl=-1

Is een gids en/of reisleider BTW-plichtig?
- Volgens uw synthesedocument 2002 (ref 2) zijn we dat wel degelijk. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we genieten van "vrijstelling voor kleine ondernemingen"... Dat is de situatie waarin ik me nu bevind, maar neig met inkomsten naar het max. toelaatbare.
- Ref 1 is vraag nr. 1567 van de heer Ramoudt , senator, d.d. 27 september 2001 (N.) betreffende Zelfstandige reisleiders en BTW-plicht; met een antwoord van de Minister van Financiën.
Daar haal ik uit dat, als er een band van ondergeschiktheid is t.o.v. uw opdrachtgever (gidsenkring, toerismebureau, touroperator...) we niet BTW-plichtig zijn. Je wordt dat weer wel als diensten van reisleiding rechtstreeks aan een groep worden aangeboden.
- Ref 3 is een beslissing gevonden op <http://www.fisconet.fgov.be> die het antwoord van de Minister bevestigt.
Zelfstandige gidsen/reisleiders zijn niet BTW-plichtig als die band van ondergeschiktheid duidelijk is.
Denkt u dat ik hiermee naar de BTW administratie kan stappen en mij kan laten uitschrijven BTW-plichtige, weliswaar vrijgesteld?
De verplichting v.w.b. sociale zekerheid en inkomstenbelasting blijft uiteraard wel bestaan.
Als zelfstandige in bijberoep moet je dus wel een ondernemersnummer aanvragen en deel II v.d. belastingaangifte invullen.

Info BTW Administratie Brugge, en Beslissing nr E.T. 111.432 dd 28/08/2006 (www.fisconet.be)

De bediende oordeelde dat, op basis van de beslissing, er voor reisleiders die opdrachten ontvangen van reisbureau of touroperator geen vrijstelling van BTW is. Voor gidsen in opdracht van gidsenbond of dienst voor toerisme echter wel.
Na onderzoek besloot de inspecteur dat reisleiders onder deze regel vallen en zich dus niet voor BTW-doeleinden moeten laten identificeren.
Vanaf 01-01-2007 ben ik vrijgesteld van BTW-plicht; voor wat betreft de inkomstenbelasting verandert er uiteraard niets.
Gevolg: weg administratie en weg plafond van omzet voor vrijstelling kleine onderneming.
Voor geïnteresseerde collega's volgen hierbij alle argumenten op een rij:
- Je bent zelfstandige zijn en hebt dus een ondernemersnummer
- je bent belastingplichtig
- je werkt in opdracht van gidsenbond, toerismedienst, touroperator, incentivebureau, reisbureau... De laatste drie vallen onder "organisator van reizen", iets wat trouwens niet iedereen zomaar mag doen.
- voor elke opdracht moet er een omschreven programma zijn: uurregeling, traject, objecten...
Kwestie van de "band van ondergeschiktheid"aan te kunnen tonen.
- door verschillende opdrachtgevers te hebben, vermijd je als schijnzelfstandige bestempeld te worden.
Wat niet meer mag (op factuur), is een uitstap organiseren voor spaarclub van café Den Engel of voor de familie Van Pimperzele... = rechtstreeks diensten aanbieden aan personen of groepen. Bron: M. Soetemans, 01/2007
Noot: Zelf organiseren van een dagreis valt niet onder de vrijstelling.
Cf. laatste zin van de Beslissing: "Deze vrijstelling is evenwel niet van toepassing wanneer gidsen hun diensten rechtstreeks verstrekken aan de reizigers of de bezoekers. In dit geval zijn hun diensten aan de BTW onderworpen tegen het normaal tarief, tenzij ze zich voor die belastbare diensten kunnen beroepen op de vrijstelling van artikel 56, § 2 van het BTW-Wetboek."
Artikel 56 § 2 betreft de vrijstelling voor kleine ondernemingen wanneer hun omzet beneden een bepaald bedrag blijft (momenteel 5580 EUR).

Zelfstandig in bijberoep als reisleider/gids (met dank aan Maurice Soetemans voor deze info, 20090128): initieel btw-plichtig, maar vrijgesteld als kleine onderneming. In overleg met btw-controleur volledig vrijgesteld en zelfs geschrapt uit registratiebestand.
Nu: wens tot starten met vennootschap onder firma= VOF, voor dezelfde activiteiten. Inhoudelijk verandert dus niks, enkel het statuut. Kan vrijstelling van btw-registratie hierbij worden gehandhaafd?
Als reisleider in een vennootschap ben je WEL btw-plichtig! Met de Beslissing (verder) worden gidsen voor de btw-diensten gecatalogeerd onder de voordrachtgevers; deze laatste worden met artikel 44, §2, 8° van het btw-wetboek vrijgesteld van btw-plicht. Op Fisconet, sectie btw, geeft de Circulaire nr. 013/1997 van 19-11-1997 de interpretatie van artikel 44, §2, 8°; voordrachtgevers/gidsen zijn slechts vrijgesteld als ze handelen als fysiek persoon. Als rechtspersoon is vrijstelling niet aan de orde...
http://cff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=b303b65f-1e93-4ce5-946d-b84e571b7410
#findHighlighted

Busclub, Éliance Autoroutes
43 Rue de Colonel Pierre Avia, FR-75508 Paris cedex 15
Central Bookings T +3/ 1-4190-2926
service.commercial.au@elior.com _ http://www.elior.com
68 service areas and more than 100 restaurants on all major routes in France. Benefits for Group leaders and “Busclub Motorway Guide 2005” available at all points