* Digitale tachograaf...
* E-books: algemene info
* ECW-criteria bij testen reisleidersuitrusting (European Coach & Bus Week), 2009
* Ervaringsbewijs: iets aangeleerd op de werkvloer, als vrijwilliger of tijdens een opleiding? Info hierover vindt u via www.ervaringsbewijs.be (o.a. lijst van alle beroepen) of bekomt u op het gratis nummer 1700.
* EHBO, Eerste Hulp bij Ongevallen: blijkt volgens Toerisme Vlaanderen een verplichte opleiding voor de verlenging van uw beroepskaart eind 2010
* Europese erkenning diploma's: veroordeling Frankrijk...; vonnis Veneto
* Europese richtlijn, erkenning beroepen in EU-lidstaten
* Gebruik Europees logo...

* E-zine rondsturen...
* Factuur, wettelijk verplichte vermeldingen
* FEG, Fédération Européenne des Associations de Guides touristiques, European Federation of Tourist Guide Associations -FEG-leden; FEG-secretariaat.
* Fooi chauffeur: wat en hoe?

E-zine opstarten: reglementering. ZO-magazine, 26-06-2009.
Wat is een digitale tachograaf?
Tijdens u reizen deze zomer heb je misschien kunnen kennismaken met de nieuwe tachograaf in de autocar.
De digitale tachograaf registreert net als de huidige (analoge) tachograaf rij- en rusttijden, snelheid, de afgelegde afstand, gegevens van de bestuurderskaart en verschillende soorten werkzaamheden. Het apparaat werkt in combinatie met vier verschillende soorten tachograafkaarten: een bestuurderskaart, een bedrijfskaart, een werkplaatskaart en een controlekaart. Het apparaat bestaat uit: een elektronische kast met display en twee openingen voor een tachograafkaart, een printer, en een sensor die is aangesloten op de versnellingsbak.
De gegevens worden op twee manieren opgeslagen: in het geheugen van het apparaat en op de bestuurderskaart, de persoonsgebonden tachograafkaart van de chauffeur.
Het apparaat zelf registreert de totaalgegevens van het voertuig van de afgelopen 365 dagen, alsook de gegevens van ingevoerde kaarten, foutieve handelingen en pogingen tot fraude. De digitale tachograaf heeft een uitgang waardoor info naar de boordcomputer worden worden gestuur, of kan ook direct worden aangesloten op de boordcomputer.
Een transportonderneming kan alleen de rij- en rusttijden van de eigen chauffeurs lezen.
Wisselt een vrachtauto of autocar van eigenaar, dan worden de gegevens van de vorige eigenaar geblokkeerd.

Europees logo: op http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_nl.htm vind je alle mogelijke informatie over het Europees embleem, het gebruik ervan en voorbeelden voor reproductie :
Als je onderaan de pagina naar grafisch handboek gaat, kom je volgende regels voor gebruik door derden tegen :
"Het Europese embleem mag door derden alleen worden gebruikt op voorwaarde dat:
iedere mogelijkheid tot verwarring van de gebruiker met de Europese Unie of de Raad van Europa uitgesloten is;
het embleem niet wordt gebruikt voor doeleinden of activiteiten die onverenigbaar zijn met de beginselen en doelstellingen van de Europese Unie of de Raad van Europa.
Toestemming om het Europese embleem te gebruiken impliceert niet dat de gebruiker daartoe het alleenrecht heeft of dat hij zich het embleem of enig soortgelijk logo of handelsmerk door middel van registratie of op enige andere wijze mag toeëigenen. Per geval zal worden nagegaan of aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Wanneer het Europese embleem voor commerciële doeleinden in samenhang met het logo, de naam of het handelsmerk van een firma wordt gebruikt, wordt geen toestemming gegeven.
Contact: European Commission, Secretariat-General, BE-1049 Brussels -- 02-296-2626, *02- 296-5960 -- embl@cec.eu.int"

Welke gegevens zijn wettelijk verplicht op een factuur?
De wetgeving bevat geen samenvattend overzicht van de vermeldingen op een factuur, maar algemeen worden volgende vermeldingen geacht erop voor te komen:
* het woord "factuur"
* datum en volgnummer van de factuur
* naam en adres van de uitreiker en van de medecontractant, of de maatschappelijke benaming en de aard van de rechtspersoon
* bankrekeningnummer
* btw-/ ondernemingsnummer
* leveringsdatum
* beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en de verstrekte dienst, alsook alle data om de aard van de verrichte handeling te kunnen vaststellen, met daarbij het btw-tarief
* prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende btw-tarieven van toepassing zijn)
* bedrag van de verschuldigde btw (ev. per tarief)
* ev. de aanmelding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet aan btw onderworpen is
* plaats waar de factuur werd opgemaakt, en datum
* algemene voorwaarden
Bron: Unizo, Michiel Verhamme, juridisch adviseur. 2007.
Een niet-correcte factuur maken of krijgen kan u veel geld kosten.
De BTW-Administratie kan er niet mee lachen als u een niet-correcte factuur maakt (50 EUR boete per niet-correcte factuur) en/of wanneer u niet-correcte facturen ontvangt (de BTW op die factuur is niet aftrekbaar). Het is dus van belang uw inkomende facturen (bv. van leveranciers) grondig na te kijken. Maar vergeet zeker ook niet uw uitgaande facturen te checken.
Wanneer is een factuur "foutief"? Zodra één gegeven ontbreekt, dat verplicht dient vermeld, heeft u in principe reeds een foutieve of zgn. onregelmatige factuur.
Het zal u maar overkome ! Onlangs kreeg een collega een BTW-boete van ± 1,5 miljoen wegens "foutieve" facturen. Hij maakte steeds dezelfde fout, maar toch werd hij voor elke factuur bestraft.
Is dat EUR 50 per factuur? J ! De rekening kan dus snel oplopen, te meer omdat het geen rol speelt of het nu telkens om dezelfde fout gaat of niet. "Fout is fout", zegt de BTW. Ga er dus niet zomaar van uit dat de BTW in zo'n geval wel enig "begrip" zal hebben en de boete zal verminderen.
Slechts één oplossing. Een beetje voor de hand liggend wellicht, maar er is inderdaad slechts één remedie tegen het "geweld" van de BTW. Zorg ervoor dat de facturen die u maakt (ook al maakt u er niet veel) alles vermelden wat ze moeten vermelden zoals datum, volgnummer, naam en adres, BTW-nummer, enz. Kijk ook grondig de facturen na die u krijgt van uw leveranciers (bv. staan uw gegevens er juist op vermeld) en eis een nieuwe factuur als de gegevens niet correct zijn. Bron: Tipmail, Nr. 39 jaargang 2 - 17-11-2004 _ BTW.

Bewaren van facturen
http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=10837&RubriekID=8
19 mei 2008 (pv) _ Wie moet welke facturen bewaren, hoe lang en hoe? Onderstaande circulaire g/heeft antwoorden, en ook voor elektronische opslag wordt aangegeven hoe de bewaring van facturen dient te verlopen. Op Financiën staat niet alleen de volledige tekst van Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008,
maar bevat onderaan een tabel (bewaring factuur) met alle gevallen en eventualiteiten.
(zoek: bewaring+facturen) _ x _

FEG., Fédération Européene des Associations de Guides Touristiques _ European Federation of Tourist Guide Associations
FEG was founded in 1986 in Paris. FEG is a non-profit association with the following aims:
* to group together the Tourist Guide associations of the countries of Europe and particularly those of the European Union (EU)
* to strengthen members' professional links and protect their interest
* to represent the Tourist Guide profession at European level and at national government within each member country in order to promote collective professional interest
* to publicise and improve the quality of service offered by the Tourist Guide profession at European level
Since its foundation in 1986, FEG has been working in close liaison with the relevant EU and national government departments on a proposal for an EU Recommendation for minimum standards in Tourist Guide training and qualification.
Our definition of the Tourist Guide profession is used by the European Commission and widely across the tourism industry.
FEG definition of the Tourist Guide_The person who possesses an area-specific Tourist Guide qualification issued and/or recognised by the appropriate public authority in the country concerned. The role of the Tourist Guide is to guide visitors from abroad or the home country, in the language(s) of their choice, interpreting the natural and cultural heritage of the area of qualification.
The Role of the Tourist Guide_The Tourist Guide's main role is to escort groups or individual visitors from abroad or from the guide's own country around the monuments, sites and museums of a city or region interpreting, inspiringly and entertainingly, in the visitor's own language the cultural and natural heritage and environment.
The Tourist Guide must be qualified in various ways: particularly in linguistic competence and in terms of wide general knowledge with specific reference to the history, geography, art and architecture, economics, politics, religion and sociology of the area of qualification. Accordingly, most countries with considerable inbound tourism have seen fit to legislate and make educational provision in this field: Tourist Guides must undertake examinations leading to a qualification recognised by the relevant regional or national Tourist Authority.
The very specific nature of the Tourist Guide profession is threefold:
In-Depth Environmental Interpretation - the Tourist Guide is the well-informed intermediary between up-to-date research in all the above mentioned fields and the many different levels of tourist demand and interest.
Operation in a clearly defined Geographical Area - is necessitated by the breadth and depth of knowledge required together with the associated practical skills and itinerary planning. Developments in many fields are so rapid as to require frequent and considerable update study and ongoing professional training at a level that can encompass at the most an area equivalent to one of the EEC member states.
Specialised Linguistic Knowledge - as well as speaking languages fluently, the Tourist Guide must be acquainted with the specialist terminology in all the above mentioned fields so as to achieve the necessary precision and directness of communication.
The International Association of Tour Managers (IATM) and FEG are sure that one of the ways in which Europe may maintain its share of world tourism is by increased emphasis on Quality of Service and Professionalism.
In this regard, it would clearly be beneficial for all visitors (and particularly those travelling in groups) to benefit from the services of Tourist Guides who are unofficial ambassadors for their specific areas as are Tour Managers, in a general way, for all the countries covered by an itinerary. We hope that European Community Consumer Protection moves will also ensure that visitors do not fall into the hands of unqualified persons. Due to the very diverse provision in various member states, IATM and FEG have formulated proposals for new Community norms governing our professions with suitable homogenous criteria for all states. Entrance to our professions based upon standardised selection processes and uniform levels of final qualifying examinations provides quantifiable service and tourist/consumer protection.
Tekst aangebracht door Pierre Vandenabeele op Algemene Vergadering 2008, waarvoor dank.

Fooi chauffeur en/of reisleider...
Een fooi is iets wat door een tevreden klant in een vrije beweging aan de bediener wordt gegeven. Informatie over een touringcarreis kan dus niet vermelden dat een prijs in- of exclusief de fooi van de chauffeur/reisleider is, want het loon van een chauffeur/reisleider wordt betaald door een touringcarondernemer, en hoort in het kostenplaatje aan de aanvrager van de touringcarreis.
Een touringcarreis betaal je all inclusive, en kan nergens extra betalingen opleggen, tenzij op vrijwillige basis (deelname aan excursies bv, zie daarvoor reisprogramma).
Dit belet tevreden klanten niet om in een dankbaar gebaar aan alles wat de chauffeur en reisleider dedeeen eigen bepaald bedrag aan die persoon te overhandigen (tenzij anders vermeld bij boeking van de reis). Niemand echter kan hiertoe worden aangesproken of gemaand, noch door chauffeur noch door reisleider en kan nooit worden bepaald op een bepaald bedrag per dag per persoon. Tenzij vooraf aangemeld bij inschrijving...
Vertrekken op reis na betaling van het reisgeld houdt daarbij op. En noch gebruiken noch gewoontes noch "altijd zo geweest" kunnen daar iets aan veranderen. So be said.

ECW-criteria 2009
European Coach & Bus Week

Touring guide safety

Head restraint
Adaptable head restraint
Energy absorption zone ( provable)


Touring guide environment Garbage bin
Cupholder
Bottle holder
Separate ventilation
Heated seat
Heated and ventilated seat
Private luggage space
Private storage for hand luggage
Safe
Adequate workspace (documents)
Adequate workspace (laptop)
Touring guide ergonomics Audiovisual system easy to handle
Audiovisual media within easy reach
Wireless microphone for guide
Microphone automatically switches off radio/CD
USB2 connection
Internet connection
Touring guide comfort Seat vertical positioning
Seat horizontal positioning
Seat backrest positioning
Seat lumbar support
Seat bottom positioning
Footspace
Footrest

EHBO, eerste hulp bij ongevallen
De _ gratis _ opleiding helper bij het Rode Kruis biedt u een hoger niveau als de opleiding hulpverlener bij Toerisme Vlaanderen, kostprijs 50 euro. De "hulpverlener"-opleiding van Toerisme Vlaanderen draait rond een aantal praktijkcases, waar heel wat FBAA-BAAV-reisleiders voor een grote en belangrijke input zorgden.
Eind 2010 dient de beroepskaart voor Reisleider Europa, verstrekt door Toerisme Vlaanderen, te worden vernieuwd. De vzw Reisleiders Vlaanderen, uw belangenvereniging, verklaart zich daarin meewerkende organisatie voor de FBAA-reisleiders.
Een EHBO-opleiding is algemeen maatschappelijk verantwoord, maar dient ondersteund door de verzekeringen bij elke optreden van de reisleider om goed te doen voor een passagier in nood.
De te betalen opleiding verstrekt door Toerisme Vlaanderen omvat 20 lesuren, inclusief examen en geeft brevet hulpverlener, daar waar het Rode Kruis nog 20 gratis extra lesuren invoegt voor ebho+ hulpverlener. Soms toch een beetje moeilijk te bevatten...