* KBO, Kruispuntbank van ondernemingen, 01-07-2009
* Kredietkaart, buitenland
* Landenportaal
* Vanuit Zwitserland opereren een aantal malafide organisaties, die u papieren toesturen waarop u uw adres dient in te vullen en u "zo te lezen" wordt opgenomen in een bepaald drukgeraadpleegd boek of register...

* Medeverantwoordelijkheid in reisorganisaties

Kruispuntbank van Ondernemingen: per 01-07-2009 dient elke vrije beroeper _ zelfstandige in hoofd- dan wel bij in bijberoep _ zijn eigen ondernemingsnummer te hebben en te zijn ingeschreven in de KBO, als centrale gegevensbank van alle ondernemingen in België.
Info: www.kmodirect.be _ www.fvib.be _ info@kmodirect.be
Volledig document bron ZO-Magazine, dd. 26-06-2009
Lijst alle KMO Direct adressen.
Vanuit Zwitserland opereren een aantal malafide organisaties, die u papieren toesturen waarop u uw adres dient in te vullen en u "zo te lezen" wordt opgenomen in een bepaald drukgeraadpleegd boek of register.
Enkel wie verder leest, merkt al gauw dat dit een zeer dure grap is, en vaak ook verplicht tot betaling voor meerdere jaren. Unizo verwittigt al jaren hun leden voor deze bedriegende zaken. Er is slechts één raad: lees eerst en teken... niet! Bent u niet zeker, neem dan eerst contact op met het secretariaat van de vzw Reisleiders Vlaanderen. Fax het document aan 051-269-710 en bel 051-221-789 voor meer info.

Een reisorganisator die in zijn programma of reisbrochure zaken vermeldt zoals “gespecialiseerd reisleider voor die of die streek“ of “een ervaren reisleider die de streek door en door kent”, wordt bij ev. klachten of opmerkingen geacht die “gespecialiseerde streekkennis” te kunnen aantonen. De reiziger heeft immers het volste recht op de levering van wat werd aangekondigd.
Een reisleider die “verkeerde” specialisaties opgaf of verkondigt dat hij alles aankan, kan mede-verantwoordelijk worden gesteld voor deze vorm van bedrog. Vandaar de absolute noodzaak het bewijs van de specialisatie(s) waarop men werkt, te kunnen leveren.