* VERPLICHT MEE TE NEMEN IN VOERTUIG OP REIS...
* Vestigingseenheidsnummer
—> zie Ondernemingsloket
en Zelfstandig reisleider worden...
* Videocassettes digitaliseren...
* Vrijwilligerswerk, nieuwe regeling
* Wegrestaurants Nederland
* World Federation of tourist Guide Associations, c/o Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8-10, AT-1010 Wien — +43/1-514-50, ext. 1257, *1-514-501-342
* Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar _ vele talen.
* Zelfstandig reisleider worden & bedrijfsbeheer... (zie ook verder beginnende ondernemers en ondernemingsnummer); zie ook BTW.
* Zender/ontvanger-systemen
* Zwangerschap en Reizen
* WWW's

VERPLICHT MEE TE NEMEN IN VOERTUIG OP REIS...
www.tourpress.nl/bericht.php?id=12380 _ 26-06-2008
In Frankrijk is het vanaf 01-07-2008 verplicht om een reflecterend veiligheidshesje en een gevarendriehoek in de auto te hebben. In veel andere landen is dit al langer het geval.
De bestuurder en ook alle inzittenden van de auto moeten het hesje dragen zodra zij bij pech of een ongeval buiten de auto zijn. De boete in Frankrijk voor het ontbreken van één van de attributen is circa 90 EUR.
Het is niet altijd duidelijk of de verplichtingen om hesjes, gevarendriehoeken, brandblussers en verbandtrommels te hebben ook voor buitenlanders gelden. De ANWB hoort van haar leden dat het ook de plaatselijke politie niet altijd even duidelijk is of de verplichting ook voor de toerist geldt. Met als gevolg oponthoud, onaangename discussies met de politie en uiteindelijk toch vaak een boete. Volgens de toeristenbond kunnen Nederlandse vakantiegangers veel problemen voorkomen door zich te houden aan de regels van het land dat zij bezoeken en zorgen dat de verplichte attributen aanwezig zijn. Daarnaast komt het ook de eigen veiligheid en die van de passagiers ten goede.
De regels in Europa:
Brandblusser: België, Bulgarije, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Polen, Rusland, Turkije en Wit- Rusland.
Gevarendriehoek: België, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Italië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Macedonië, Oostenrijk, Polen, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Wit-Rusland, Zwitserland en Zweden
Verbanddoos: België, Estland, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Joegoslavië, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Oostenrijk, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Turkije en Wit-Rusland.
Veiligheidsvesten: België, Luxemburg, Oostenrijk, Kroatië, Italië, Slovenië, Hongarije, Spanje, Portugal en Frankrijk.
In het ANWB Handboek Europa, gratis voor leden, staan de afwijkende verkeersregels en boete indicaties van veel voorkomende overtredingen in de vakantielanden. Bij alle ANWB-winkels zijn reflecterende hesjes verkrijgbaar. Leden betalen 4,95 EUR niet-leden betalen 6,95 EUR.
Kijk voor meer info over de afwijkende regels op anwb.nl.
Oude VHS cassettes digitaliseren
Via Grabster AV 150 MX (Terratec)oude VHS cassettes omzetten naar digitale filmbestanden
De combinatie van de Grabster AV 150 MX en de softwaresuite MAGIX Films op CD & DVD maakt het mogelijk om je volledige filmarchief eenvoudig te digitaliseren en op DVD te zetten. Sluit de Grabster AV 150 MX met USB 2.0 aan en zodra de software is geïnstalleerd en de videorecorder aangesloten, kan je beginnen.
De standaard-opslag is als MPEG1 of MPEG2, maar export naar andere bestandsformaten is mogelijk. De opnames kunnen nadien worden bewerkt (bv. commerciële boodschappen eruit, toevoegen overgangseffecten en gepersonaliseerde menu’s) en tot slot op DVD worden gebrand.
TerraTec verzekert de beste videokwaliteit door de PAL resolutie van 720 x 576 pixels. De Grabster AV 150 MX kan met meerdere analoge video-outputapparaten overweg, zoals camcorders, satellietontvangers en dvd-spelers.
www.terratec.de _ 23-05-2007

Wet vrijwilligers doodsteek voor kleine verenigingen
www.demorgen.be/telex/?news=own1136501056
De nieuwe wet ter bescherming van vrijwilligers, op 1 februari 2005 van kracht, kan de doodsteek betekenen voor tal van kleine feitelijke verenigingen. Vooral de vele buurt- en wijkcomités dreigen de dupe te worden. Dat is de vrees van heel wat lokale besturen die het vrijwilligerswerk moeten ondersteunen. 'Het doel van de wet is nobel', stelt Hilde Plas van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 'Maar door de bijkomende administratieve plichten dreigt ze wel haar doel voorbij te schieten.'
Dat vrijwilligers beter beschermd moeten worden, daar is iedereen het over eens. In mei van vorig jaar werd dan ook gejuicht bij de meer dan één miljoen vrijwilligers toen bekend raakte dat er in februari van dit jaar een nieuwe wet in voege zou treden die hen eindelijk een juridisch statuut zal geven. De wet regelt vooral de aansprakelijkheid, de terugbetaling van onkosten en verplicht organisaties om een verzekering af te sluiten voor hun vrijwilligers. Daarnaast moet er ook een organisatienota opgesteld worden, waarin de rechten en plichten van de vrijwilliger staan.
"Het probleem is dat de nieuwe wet een pak meer administratieve verplichtingen oplegt voor organisaties die met vrijwilligers werken", legt Hilde Plas van de VVSG uit. "Voor grote organisaties en de lokale besturen zelf verandert er op zich heel weinig. Men maakt gewoon officieel wat nu meestal al in de praktijk gebeurt. Dat merken we ook tijdens onze vormingssessies over de materie. Gemeenten en OCMW's willen vooral weten of ze nu al in orde zijn met de wet, wat meestal wel het geval is. Gemeentebesturen maken zich daarentegen wel ernstige zorgen over wat met de kleinere organisaties gaat gebeuren. We mogen niet vergeten dat de administratieve druk al behoorlijk groot is: na de billijke vergoeding, de nieuwe vzw-wet en de fiscale attesten legt die wet nu nog eens verplichte verzekeringspolissen en het opstellen van organisatienota’s op."
Grotere organisaties hebben vaak iemand die zich specifiek met al die taken bezighoudt, de kleintjes hebben dat niet. Plas: "Die mensen hebben nu al het gevoel dat ze verzuipen in de paperassen." Kleine feitelijke verenigingen hebben daarenboven nog een ander probleem, dat van de burgerlijke aansprakelijkheid.
De nieuwe wet kan dus behoorlijk remmend werken. "We vrezen een serieus afschrikeffect. Het kan bestaande verenigingen de das omdoen en het ontstaan van nieuwe afremmen. Het doel van de wetgever was nochtans nobel. Maar op deze manier dreigt ze haar doel voorbij te schieten."

Wie is wie en wat is wat in de reisleiderswereld?

Toerisme Vlaanderen (opleiding, verdeeld over 10 Vlaamse centra _ verdeling beroepskaart°
www.toerismevlaanderen.be


De Toerismecursussen
met de @Nieuwsbrieven, mogelijk voor alle geïnteresseerden
www.reisleiders.beinfo@reisleiders.be


de vzw Reisleiders Vlaanderen met zijn Nieuwsbrief voor leden
www.reisleidersvlaanderen.beinfo@reisleidersvlaanderen.be

de Reisleidersclub Genk met hun 't Valieske...
www.reisleiderslimburg.be
nadia.poleszczuk@hotmail.comluc.houbrechts@skynet.be

Zelfstandig reisleider worden...
Na het behalen van uw diploma en afhankelijk van wanneer u bent afgestudeerd en welke studies u voordien ev. hebt gevolgd, kan u desnoods nog een opleiding bedrijfsbeheer moeten bijvolgen. Deze opleiding wordt voorzien door Syntra, en dit in gewone dan wel versnelde vesie.
Bedrijfsbeheer
Sinds begin 2002 dient de cursus "bedrijfsbeheer" -- voor wie als zelfstandig reisleider wil werken -- afzonderlijk te worden gevolgd. Maar, een aantal opleidingen genieten daarbij vrijstelling...
Moraal van dit verhaal: wie wil weten waar hij/zij staat, of een opleiding bedrijfsbeheer nog nodig is, of slechts voor bepaalde vakken, kan dit navragen bij de Kamer van Koophandel of bij een ondernemersloket.
Volgens Acerta, Sociaal Verzekeringsfonds, bv. in Gent 09/2641220 moet een zelfstandige in bijberoep ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds, doch is vrijgesteld van bijdrage voor het jaar 2006: 1266,- EUR/jaar voor een werknemer en 2433,93 EUR
voor een gepensionneerde. Info Theo Sterck, 16-01-2007
Zwangerschap en reizen
Bent u zwanger? Dan hoeft u het reizen zeker niet te laten. Een kindje verwachten is geen ziekte! U hoeft gewoon enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om de risico's voor uw gezondheid en die van uw kind niet nodeloos te vergroten.
Te mijden bestemmingen voor wie zwanger is
Het reizen zelf is niet verboden, maar sommige bestemmingen zijn wel te mijden:
- Onvoldoende medische infrastructuur.
- Betwistbare hygiëne.
- Streken waar malaria voorkomt.
- Streken waar gele koorts voorkomt.
- Grote hoogten.
Activiteiten die lichamelijke inspanningen vergen zijn eveneens te ontraden. Dat is onder meer het geval met trektochten. Ook duiken is absoluut af te raden tijdens de zwangerschap.
Sommige aandoeningen kunnen op reis optreden of verergeren: hartaandoeningen, antecedenten van trombose en embolie, bloedarmoede, placenta praevia (“voorliggende” placenta, d.w.z. abnormaal lage ligging van de placenta), pathologieën van de baarmoederhals, enz.
Wanneer en hoe reizen tijdens de zwangerschap? De gunstigste periode om te reizen is het 2de trimester van de zwangerschap. Daarvoor is er een verhoogd risico op een miskraam en daarna stijgt het risico op een vroeggeboorte.
De beste manier om te reizen is per trein of met het vliegtuig. Reizen met de auto houdt een verhoogd risico op een vroeggeboorte in.
Voor vliegtuigreizen bepaalt elke luchtvaartmaatschappij zelf de uiterste limiet waarop zwangere vrouwen nog worden aanvaard. Zowel per trein als met het vliegtuig lopen zwangere vrouwen bij lange trajecten wel een verhoogd risico op trombose en embolie. Draag in dat geval zeker drukkousen, drink veel en sta regelmatig op om in de gang wat te stappen. In geval van antecedenten van trombose of embolie is in het 3de trimester een preventieve behandeling nodig met een middel dat de bloedstolling vertraagt. Soms wordt het ook aangeraden in het 2de trimester.
Mag een zwangere vrouw zich laten vaccineren? Sommige vaccins mogen tijdens de zwangerschap niet worden toegediend. Het gaat om zogeheten «levend verzwakte» vaccins, dat zijn vaccins die levende, afgezwakte bacteriën of virussen bevatten. Dat is onder meer het geval met het vaccin tegen mazelen-bof-rubella (MBR), waterpokken, gele koorts en tuberculose.
De zogeheten « geïnactiveerde » vaccins (hepatitis A, buiktyfus, meningitis) zijn niet aangewezen, maar kunnen soms worden gebruikt, als het vaccin meer voordelen dan risico’s oplevert voor deze ziektes.
Tot slot zijn er nog de zogeheten «dode» vaccins, zoals het vaccin tegen de griep of DTP (difterie-tetanos-polio). Deze zijn zonder probleem injecteerbaar bij zwangere vrouwen.
Bescherming tegen malaria _ Zwangere vrouwen beschikken over heel weinig mogelijkheden om zich tegen malaria te beschermen. Veel muggenbestrijdende producten zijn tijdens de zwangerschap tegenaangewezen. Hetzelfde geldt voor alle geneesmiddelen tegen malaria. De enige mogelijke voorzorg is lange, geïmpregneerde kleren dragen en een muggennet gebruiken.
Tot slot nog dit: zwangere vrouwen moeten zich meer dan om het even welke andere reiziger nauwgezet houden aan de elementaire hygiëneregels. Dat gaat van het wassen van de handen tot voedselhygiëne.
U bespreekt al deze aspecten het best met uw huisarts, gynaecoloog of verloskundige zodra u concrete reisplannen hebt.
25/03/2008 _ Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste _ Le Quotidien du médecin, 7 maart 2008. Bron.

WWW _ Battlefield tourism

* http://users.telenet.be/frontsoldaat/pagina7.html=dagboek van een frontsoldaat

* 2014-18 honderdjaar 14-18, wereldoorlog I; de vzw Reisleiders Vlaanderen is dit nu reeds aan het voorbereiden en houdt u op de hoogte.
FBAA-Reisleiderscommissie 14-18, voorzitter Luc Glorieux, secretaris Wouter Feys

* WAR, War and remembrance vzw _ Meenseweg 470, 8902 Ieper _ 0485-734-063 _
warandremembrance.webs.com
Omtrent WaR vzw... Contact: Wouter Feys, 0486-968-307 wouter@warandremembrance.eu

Facebook


Zender/ontvanger-systemen
Document.