editie 01/ 2004
editie 02/ 2004
editie 04/ 2004
editie 07/ 2004
editie 11/ 2004+extra
editie 12/ 2004

terug naar Nieuwsbrieven

 

editie 01/ 2004
Beste leden,
De verkiezingen van een nieuwe beheerraad voor uw vereniging lokt veel interesse uit. Het secretariaat mocht talrijke telefoontjes ontvangen vanwege geïnteresseerde kandidaten. Hierna vindt u het jongste overzicht. Inmiddels werd ook de eerste uitstap voor 2004 verder uitgewerkt waarbij ditmaal — op vraag van tal van leden — voor de datum van zaterdag 21 februari werd gekozen. Dit zal de mogelijkheid bieden aan de leden die beroepshalve nog actief zijn, om ditmaal ook mee op stap te gaan met de collega’s.
Wij hopen u op zondag 01 februari talrijk te mogen begroeten op de Algemene Vergadering in Groot-Bijgaarden en zullen na afloop samen met u klinken op een gezond en gelukkig nieuw jaar.
Graag tot dan,
Vriendelijke groeten,

Laurel Bousard, Voorzitter
OVERZICHT KANDIDATEN RAAD VAN BEHEER 2004-2008
Hierna vindt u het het overzicht van de personen die zich kandidaat stelden om in de vernieuwde Raad van Beheer te zetelen. Voor alle duidelijkheid wordt telkens ook vermeld in welke hoedanigheid zij zich kandidaat stellen en wordt tussen haakjes ook het aantal te verdelen mandaten vermeld.

FBAA/VRA (1) Luc Glorieux
BAAV (1) Piet Vintevogel
Toerismecursussen Reisleiders (4) Riet Espeel
Gerrit van der Wiele
Sonja Vande Wiele
André Beirnaert
Vormingscentrum Roeselare (1) Gilbert Depamelaere
Vormingscentrum Genk (1) Johan Gerkens
Vormingscentrum Turnhout (1) Ivo Siebens
Vormingscentrum Ukkel (1) Martine Louckx
Reisleiders Vlaanderen (3) Laurel Bousard
Johan Verweirder
Jozef Denolf
Afgestudeerden Roeselare (4)
Jos Van Kouteren
Jean Debacker
Brigitte Declercq
Theo Sterck
Robert Kimpe
Johan Blomme
Afgestudeerden Genk (3) Luc Houbrechts
Josefine Vreven
Eric Durant
Afgestudeerden Turnhout (2) Bert Bogaert
Clement Huysmans
Afgestudeerden Ukkel (1) Pierre Lauwers
Nominatief (2) Nadia Poleszcuk

JANSSEN PHARMACEUTICA & Turnhout
In navolging van de uitstap naar Van Hool en Lier en de uitstap naar de HST-werken in Antwerpen, plannen wij onze eerste uitstap voor het nieuwe jaar op zaterdag 21 februari 2004. Vermits het een zaterdag is, verwachten wij dat een groot aantal leden daaraan zal deelnemen.

Programma:
10.00u Aankomst Janssen Pharmaceutica — Verwelkoming
10.30u Bedrijfspresentatie: “Vooruitgang door onderzoek"
11.30u Geleid bezoek aan enkele onderzoekslaboratoria
12.30u Einde bezoek
12.50-14.30u Lunch in Hoofdstuk II, Grote Markt 19
14.35u Bezoek aan het speelkaartenmuseum (centrum Turnhout) met aansluitend
korte wandeling langs begijnhof en kasteel

Als lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen betaalt u slechts 20 EUR voor de volledige dag (inclusief 4-gangendiner met koffie en een drankje). Evenwel willen wij erop wijzen dat het maximum aantal deelnemers tot 50 personen beperkt wordt.
U kan inschrijven t.e.m. 18 februari maar wacht er niet te lang mee, want de inschrijvingen gebeuren op basis van ontvangst van de overschrijvingen.
Aangezien Janssen Pharmaceutica op voorhand een bezoekerslijst met de gegevens van de auto nodig heeft, zouden wij u willen vragen om de nummerplaat + merk en kleur van uw auto op het antwoordstrookje te noteren zodat u op de bedrijfsparking kan parkeren.
Wij stellen voor om tegen 09.50 u te verzamelen bij de ingang zodat we ons zoveel mogelijk samen bij de portier kunnen aanmelden: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse


editie 02/ 2004
Nieuwe Raad van Beheer
Tijdens de Algemene Vergadering op 1 februari 2004 werd een nieuwe Raad van Beheer verkozen voor de periode 2004-2008.
Hierna een overzicht van de beheerders :
FBAA/VRA (1): Luc Glorieux
BAAV (1): Piet Vintevogel
Toerismecursussen Reisleiders (4): Riet Espeel - Gerrit van der Wiele - Sonja Vande Wiele - André Beirnaert
Vormingscentrum Roeselare (1):Gilbert Depamelaere
Vormingscentrum Genk (1): Johan Gerkens
Vormingscentrum Turnhout (1):Ivo Siebens
Vormingscentrum Ukkel (1): Martine Louckx
Reisleiders Vlaanderen (3): Laurel Bousard - Johan Verweirder - Jozef Denolf
Afgestudeerden Roeselare (4): Jean Debacker - Theo Sterck - Brigitte Declercq - Johan Blomme
Afgestudeerden Genk (3): Luc Houbrechts - Josefine Vreven - Eric Durant
Afgestudeerden Turnhout (2):Bert Bogaert - Clement Huysmans
Afgestudeerden Ukkel (1): Pierre Lauwers
Nominatief (2): Nadia Poleszcuk - Jos Van Kouteren
Aansluitend vond op donderdag 19 februari de eerste vergadering plaats van de vernieuwde Raad van Beheer. Tijdens deze vergadering werd meteen een nieuw dagelijks bestuur verkozen.
Bij unanimiteit werd Jozef Denolf verkozen tot voorzitter van de vereniging in opvolging van uittredend voorzitter Laurel Bousard.
Bij de verkiezing van de twee ondervoorzitters werd Josefine Vreven in een eerste stemronde verkozen. Bij de verkiezing van de tweede ondervoorzitter werd het een nek aan nek race tussen kandidaten Jean Debacker en Theo Sterck, die finaal verkozen werd met 2 stemmen verschil.
Als penningmeester werd Brigitte Declercq aangesteld en tenslotte werd Piet Vintevogel in zijn functie van secretaris van de vereniging bestendigd.
Lidgelden 2004
De afgestudeerde reisleiders kregen inmiddels een uitnodiging tot betaling van het lidgeld 2004.
Mogen wij beleefd vragen dat u uw lidgeld zo spoedig mogelijk voldoet ?
Van zodra wij uw betaling ontvangen, krijgt u dan meteen uw nieuwe lidkaart 2004 toegestuurd die u ook in het buitenland vast van pas zal komen. Meteen kan u als lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen voor al uw problemen en/of vragen mbt. reisleiding terecht op het secretariaat.
Een woord van dank aan uittredend voorzitter Bousard.
Net na de aanduiding van de nieuwe functies binnen de Raad van Beheer bedankte kersvers Voorzitter Denolf uittredend voorzitter Laurel Bousard voor het geleverde werk sinds 2000.
Onder het voorzitterschap van Laurel Bousard en dankzij de inzet van de beheerders werden een aantal belangrijke zaken verwezenlijkt zoals:
- een uitgebreide enquête werd gevoerd bij de leden om effectief hun bekommernissen en wensen inzake reisleiding te kennen. Hieruit — rechtstreeks resulterend — kwam de zoektocht naar een passende verzekeringspolis op gang. Dit leidde uiteindelijk tot een BA-polis die prijs/kwaliteit tot de beteren van Vlaanderen behoort.
- een nieuwsbrief werd opgestart die tot op vandaag nog steeds de communicatie tussen bestuur en leden garandeert. De berichtgeving en vraag tot respons resulteerde in het feit dat de leden hun organisatie steeds meer contacteren en informeren.
- een modelovereenkomst voor de reisleider en opdrachtgever werd uitgewerkt. Meermaals bleek dit een handig werkdocument voor onze leden.
- de discussie over een richtprijs — hoe delicaat deze ook zij — werd gevoerd en resulteerde in een voorzichtige richttarief naar de leden toe
- aan het lidmaatschap werd een lidkaart gekoppeld die in vele gevallen reeds aanleiding gaf tot kortingen. Ook het feit dat de International Association of Tour Managers (IATM) onze vereniging erkent, mag hierbij niet worden vergeten.
- het ledenaantal ging crescendo van 140 naar 160 afgestudeerden.
Last but not least kreeg de vereniging onder het voorzitterschap van Laurel Bousard het nodige gehoor op de meest diverse beleidsniveaus, zoals o.m. het Kabinet van de Vlaams Minister voor Toerisme, de besprekingen binnen de SERV, de onderhandelingen omtrent het EVC-project, Toerisme Vlaanderen... en wordt zij steevast uitgenodigd op alle overlegrondes mbt de problematiek van de reisleiding.
Als blijk van erkenning besliste de Raad van Beheer bij unanimiteit de titel van Ere-Voorzitter van de vereniging toe te kennen aan Laurel, die overigens lid blijft van de Raad van Beheer van de vereniging.
Namens de volledige Raad van Beheer van Reisleiders Vlaanderen, werd Laurel in de bloemetjes gezet voor het geleverde werk en werd een passend geschenk overhandigd.
v.l.n.r.: Nieuw voorzitterJozef Denolf, Josefine Vreven als ondervoorzitter,
uittredend voorzitter Laurel Bousard en ondervoorzitter Theo Sterck.

editie 04/ 2004
Nieuwbrief april 2004 (.pdf-bestand)


editie 07/ 2004
Roken in een autocar, chauffeur en passagiers.
Volgens artikel 26, §5 van het politiereglement (KB 15/09/76) mag de bestuurder wél roken in een voertuig gebruikt voor ongeregeld vervoer.
Volgens artikel 38, §2 moet in een voertuig gebruikt voor ongeregeld vervoer voor niet-rokers een ruimte worden voorbehouden die ten minste de helft van de beschikbare plaatsen omvat. Die ruimte moet zich vooraan in het voertuig bevinden en door middel van pictogrammen zijn aangeduid. Dit betekent dat op de andere helft (achteraan) wél mag worden gerookt door de reizigers.
Dat is de wet.
Daarnaast kan de werkgever wel voor zichzelf beslissen in zijn eigen bedrijf dat al zijn autocars rookvrij moeten zijn. Als hij zoiets oplegt aan zijn passagiers, zal hij dat wellicht ook doen bij zijn chauffeur. Het feit dat er in elke autocar asbakken aanwezig zijn — dat is een voorwaarde voor sterrenkeuring—, maakt het probleem van rookvrije autocars trouwens alleen maar erger.
Wijziging van de grensbedragen toegelaten activiteit voor gepensioneerden.
De grensbedragen voor toegelaten activiteiten voor gepensioneerden zijn met ingang van 01-01-2004 als volgt gewijzigd:
Rustpensioen
voor de wettelijke pensioenleeftijd
werknemer zonder kinderlast — 7.421,57 EUR
werknemer met kinderlast — 11.132,37 EUR
zelfstandige zonder kinderlast — 5.937,26 EUR
zelfstandige met kinderlast — 8.905,89 EUR
vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
werknemer zonder kinderlast — 13.556,68 EUR
werknemer met kinderlast — 17.267,48 EUR
zelfstandige zonder kinderlast — 10.845,34 EUR
zelfstandige met kinderlast — 13.813,97 EUR
Overlevingspensioen
voor de wettelijke pensioenleeftijd
werknemer zonder kinderlast — 14.843,13 EUR
werknemer met kinderlast — 18.553,93 EUR
zelfstandige zonder kinderlast — 11.874,50 EUR
zelfstandige met kinderlast — 14.843,13 EUR
vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
werknemer zonder kinderlast — 13.556,68 EUR
werknemer met kinderlast — 17.267,48 EUR
zelfstandige zonder kinderlast — 10.845,34 EUR
zelfstandige met kinderlast — 13.813,97 EUR
Wordt het toegelaten grensbedrag overschreden, dan wordt het pensioen met het teveel verdiende bedrag verminderd.
Wordt meer dan 115% van het grensbedrag verdiend, dan kan het hele pensioen worden ingetrokken.
Bedrijfsbeheer
Tot voor een paar jaar zat de opleiding "bedrijfsbeheer" vervat in de opleiding tot reisleider. Dit bijkomend aspect in de opleiding voorzag in de mogelijkheid om, eens de opleiding afgerond, desgewenst als zelfstandige (fulltime dan wel in bijberoep) het beroep van reisleider uit te oefenen.
Sinds begin 2002 is die situatie veranderd en dient de cursus "bedrijfsbeheer" — voor wie als zelfstandig reisleider wil werken — afzonderlijk te worden gevolgd. Maar, een aantal opleidingen genieten daarbij vrijstelling...
Moraal van dit verhaal: wie wil weten waar hij/zij staat, of een opleiding bedrijfsbeheer nog nodig is, of slechts voor bepaalde vakken, kan dit navragen bij de Kamer van Koophandel of bij een ondernemersloket.
De Syntra-centra voorzien vanzelfsprekend in deze opleiding.


editie 11/ 2004
Vrienden Leden,
De grote toeristische drukte van het zomerseizoen 2004 neemt stilaan af. Wij hopen dat u meer dan ooit de vreugde en de erkenning van het "Reisleiderschap" mocht ervaren op uw toeristische wegen.
De vereniging Reisleiders Vlaanderen vzw — het dient gezegd — heeft deze zomer niet uitgeblonken in informatie en communicatie. Waarvoor onze excuses !
Ik mocht ervaren dat onze vereniging in zijn doelstellingen gekenmerkt wordt door overleg en daadkracht, door inspraak en toewijding in zijn uitvoering.
De Raad van Bestuur zowel als het Dagelijks Bestuur bestaan uit leden met frisse ideeën en dringende bedenkingen, gemotiveerd en vol toewijding om de wereld van de Reisleiding kwalitatief te ondersteunen en naar de toekomst uit te bouwen.
Op middellange termijn moet de vereniging een antwoord vinden voor uw directe sociale, fiscale en juridische problemen; dit vergt daad- en mankracht. Op langere termijn wordt terecht een nationaal en internationaal statuut beoogd; dit vergt overleg en diplomatie.
De gewestelijke verkiezingen en het wijzigen van de samenstelling van de Vlaamse deelregering waren deze zomer voelbaar op alle ministeriële kabinetten, het betekende een afwachten en een stagnatie van het overleg op alle beleidsniveau‚s.
Ons secretariaat was sterk betrokken voor en bij de opening van het Kasteel te Rumbeke, een soort "huis van toerisme". En dat was goed!
De talrijke contacten met de overheid, de touringcarcarondernemers en touroperators, de culturele en toeristische wereld, hebben ons geleerd en er ons bewust van gemaakt dat wij onszelf moeten "uitdragen", bewust van onze eigen kwaliteit.
Deze contacten hebben spontaan de deuren geopend voor ons onderhoud met de FBAA-leden West-Vlaanderen, een gemoedelijk gesprek waar we geluisterd hebben en vooral naar hetgeen ons bindt; maar daar komen we later op terug.
Wij wijzen er graag op dat wij naar goede traditie een uitstap plannen voor onze vereniging. De reisleidersclub Genk organiseert een bezoek aan de unieke tentoonstelling over de schatten van Toetanchamon te Bonn (04.11.2004 tot 01.05.2005 - info bij Josephine Vreven en Luc Houbrechts — luc.houbrechts@skynet.be, 011-270-139); de leden "Reisleiders Vlaanderen" kunnen daarbij aansluiten. Naast de didactische waarde beogen deze uitstappen de vriendschap en de samenwerking onder de leden te bevorderen.
Naar het einde van het jaar 2004 zullen wij de enquêtevragen dd. 2000 herwerken, actualiseren, preciezer formuleren en opnieuw ter bevraging voorleggen; wat leeft er op het terrein?
Onze nieuwsbrieven willen naast interessante info vooral ook praktisch blijven. Enige dagen terug kreeg u dan ook als primeur bij de reisleiders het bericht rond de situatie in Italië, en de verwittiging die het land kreeg in zijn verbod om er buitenlandse reisleiders aan het werk te laten. In een volgende Nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de mogelijkheden om als reisleider te werken in de hoedanigheden van deeltijds, zelfstandige, in hoofdberoep of in bijberoep.
Via de gewone @nieuwsbrief aan alle geïnteresseerden kreeg u reeds een melding van de wijzigingen rond het ondernemingsnummer, maar dat vindt u morgen in een duidelijke tabel bijbewerkt op de site van de Reisleiders Vlaanderen vzw.
Laat ons weten, wat u de websites: www.reisleidersvlaanderen.be / www.reisleiders.be bieden?
Wees fier een "gediplomeerd reisleider" te zijn !
Jozef Denolf,
Voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen

EU-Commissie over Italië en Reisleiders
Halt aan discriminatie — 03.11.2004
De EU-commissie heeft Italië dringend verzocht om de reisleiders uit andere lidstaten niet meer tegen te werken. Indien Italië hier geen gevolg aan geeft, kan het tot een aanklacht komen voor het Europese gerechtshof (EuGH).
In 1991 oordeelde het EuGH dat geen diploma kan vereist worden van reisleiders uit andere lidstaten. Uitzonderingen zijn musea of historische monumenten die enkel met een gespecialiseerde reisleider kunnen bezocht worden.
Italië publiceerde daarna een lijst met in totaal 2500 bezienswaardigheden, waaronder de ganse stad Venetië, die onder deze uitzonderingen vallen. Buitenlandse reisleiders worden vaak door de politie verhinderd hun groepen in deze steden rond te leiden.
Volgens de EU-commissie gaat de omvang van deze lijst het kader te buiten die door het gerecht werd gecreëerd. Daarmee werd het vonnis van z'n kern en waarde beroofd.
Reeds jaren is de RDA (Reisering Deutscher Autobusunternehmungen) samen met de BTW (Bundesverbands der deutschen Tourismus Wirtschaft) tegen de huidige practijken in Italië tussengekomen. De reisleiderprojectgroep van het BTW heeft regelmatig de media, de publieke opinie en de EU op deze zaken gewezen en ook telkens weer de afleidingsmanoeuvres van de Italiaanse regering tegengewerkt, aldus RDA-bedrijfsleider Dieter Gauf.
Prettig weekend en vriendelijke groeten,
Jozef Denolf,
voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen
extra 11/ 2004
Hierna nog een Engelstalig artikel over het "Italië vs reisleiders"-dossier, gewoon aanvullend ter info.
Italy ordered to allow foreign tour guides

Oct 29, 04 | 10:40 am
http://travelvideo.tv/news/more.php?id=3216_0_1_0_M4
The European Commission has ordered Italy to allow tour guides from other countries to take groups around monuments and tourist sites. The Commission has issued a formal notice to the Italian government to end its practice of preventing tour guides from other member states and overseas from acting as guides for their groups at sites of interest.
If the Commission does not get a satisfactory response from Rome, it says it may refer Italy to the European Court of Justice for unfairly restricting the provision of services by professional tour guides.
In a judgment on tour guides in 1991, the European Court of Justice ruled that an article of law on the freedom to provide services did not permit countries to require guides to obtain a specific national qualification. The Court set out an exception covering museums or historical monuments suitable for visiting only if accompanied by a professional and specialist guide.
This is interpreted by the Italian authorities to cover more than 2500 sites, and includes the whole of the city of Venice and the historical centers of 30 other cities including Rome, Florence, Sienna and Perugia, as well as other publicly accessible sites throughout the country.
The Commission considers the size and range of the Italian “exceptions” list far exceeds the scope of the ruling set out by the Court of Justice and takes away the much of its substance and value. In particular, the Italians prevent foreign tour guides from giving explanations to their groups at sites where tourists are permitted to circulate freely without a guide if they so choose.
As a result, tour guides from other member states of the European Union accompanying groups of tourists on visits to Italy have been prevented by the Italian Police from acting as guides for their own groups at these sites, and issued with on-the-spot fines.
The problem was highlighted by an incident reported in an Italian newspaper last week. Giovanna Pizzorno told the Messaggero newspaper she had been showing a group of friends the Trevi Fountain in central Rome, when she was stopped by undercover police and fined 172 euros for pointing out the historic and artistic beauty of the Trevi Fountain without authorization.
The police claimed she was breaking a 1985 law that bans unlicensed guides in a bid to uphold the quality and livelihoods of professional tour guides who have to undergo training and sit exams to get a qualification. The undercover tourism police unit patrols Rome's top tourist sites, including the Coliseum and the Forum, to trap unauthorized guides.
Another case concerns Max Grossman, who was a doctoral candidate in art history at Columbia University in New York City, and is an expert on Italian art and architecture. The Association of Tour Guides for the city of Siena filed a suit charging him with “practicing as a tour guide without a tour guide license.” According to AGT officials, he showed off the art and architecture of Siena not just to students, but also to clients recruited through his website that offered private lessons and seminars. He lost the case when it came to court in 2003, but the verdict has since been reversed on appeal.
Mayta Munson is one of the few Americans to have qualified as a licensed tour guide in Rome. She operates under the trade name, The Eternal Tourist, and gives visiting groups narration and commentaries in English. Mayta explained that licensed guides carry their licenses with them, to be shown on request to the authorities, as a measure to protect visitors from fraudsters who take tourists’ money but know little about the sites they are viewing.
“I believe that guiding is an art,” she said. “In Italy the tour guide is a licensed professional. As one of the few Americans to possess a guiding license for Rome and province, the profession represents even more.”
The move by the European Commission is the latest round in a row that has been brewing in the tourism industry for some years. A similar warning has been issued to France, where public museums and sites of special interest insist that only their own staff or guides holding a French national qualification may take groups round. This causes difficulties for English-speaking groups when the French or Italian guide cannot speak very good English, and the guide employed to accompany the group on the remainder of the tour must sit back and take no part in explaining the history and significance of the site being visited.
In December 2003, the European Commission criticized France specifically for failing to show how nationals from other European countries could obtain the French tour guide’s license. “Admittedly, under French legislation, nationals of EU Member States may also be issued with a professional card, but the legislation does not set out the procedures for applying for one, and consequently the procedure for recognition of the professional qualifications of EU nationals who have obtained their diploma in another Member State,” said a Commission spokesman.
“They are therefore likely to encounter difficulties when applying for this card, without which they cannot work legally at the sites in question. The Commission takes the view that this legislation does not correctly implement the Directives.”
Meanwhile, the European Tour Operators Association (ETOA) has given an unreserved welcome to the European Commission action. Tom Jenkins, ETOA executive director, said: “This statement by the Commission represents a major step forward to eradicating an outrageous restrictive practice that has been a stain on the European tourism industry for decades.”
Experienced European tour leaders are often able to present Italy to their groups much more effectively than local guides can, as they know what interests their clients; they speak the same mother tongue and they have the benefit of having built personal relationships with them. 
“The current situation in Italy is a disgraceful restraint of trade that effectively amounts to protectionism by the state," added Jenkins.  "As an industry, we have no choice but to give our clients poor value, since they end up paying for local guides who add nothing to the enjoyment of their holiday.  When clients discover what’s really going on, they feel cheated.  The current situation is bad for our business and it creates an impression of Europe as a place where visitors are ripped off.  Change is urgently needed and the Commission is to be congratulated for pursuing the issue.”
By David Browne — London, eTurboNew

editie 12/ 2004
Woordje van de voorzitter…
Beste leden,
In een vorige nieuwsbrief lieten wij u reeds weten dat er door de beheerders van uw vereniging de jongste weken in alle stilte vlijtig verder gewerkt wordt. Zo leggen we momenteel de laatste hand aan het opstellen van een vernieuwde enquête, speciaal bedoeld voor onze reisleiders. Een eerste bespreking is nu gepland op de vergadering van de Raad van Beheer van donderdag 16 december. Verder worden de boekhoudkundige documenten voorbereid alsook de algemene vergadering voor januari 2005 en kunnen wij u nu reeds de eerste uitstap voor 2005 voorstellen dankzij de actieve steun van de Reisleidersclub Genk en meer in het bijzonder van ondervoorzitster Josefine Vreven.
Inmiddels is er ook positief nieuws vernomen vanuit de kant van de kersverse Vlaamse Minister voor Toerisme, Geert Bourgeois want in de beleidsnota 2005-2009 merken we op dat hij “ons statuut” blijkbaar toch indachtig is. Een gesprek wordt gepland. In 2005 viert de vzw Reisleiders Vlaanderen haar vijfjarig bestaan. Ook dit zal de komende maanden de nodige aandacht krijgen waarbij wij hopen, ter gelegenheid van Busworld, dit gebeuren feestelijk met u te mogen vieren.
Via deze weg wens ik, namens de voltallige Raad van Beheer, alle leden te bedanken voor hun vertrouwen en hoop dat jullie er volgend jaar even actief opnieuw bij zijn. Want er is nog veel te doen en de vzw heeft uw steun hard nodig !
Tenslotte wensen wij u nu reeds een rustige en veilige kerst- en eindejaarsperiode toe en wensen u van harte een gezond en voorspoedig 2005.
V
riendelijke groeten,
Jozef Denolf,
Voorzitter
Statuut reisleiders : Vlaams Minister Geert Bourgeois besteedt er aandacht aan
Op 23 november 2004 werd in het Vlaams Parlement de beleidsnota toerisme 2005-2009 goedgekeurd.
Bij het doornemen van de beleidsnota willen wij u de passage met betrekking tot het statuut van de reisleiders niet onthouden. Zowel onder het hoofdstuk "kritische succesfactoren" alsook het strategische project 6: Ontwikkelen en implementeren van een totaalvisie op het toeristisch onthaal wordt hierover hetvolgende geschreven :
Het onlangs gevoerde kerntaken- en subsidiariteitsdebat schetste de grote krachtlijnen inzake de respectieve bevoegdheden en taken op de verschillende bestuursniveaus binnen Vlaanderen. Ook met de andere beleidsniveaus (federaal, Europa) moet er een duidelijke afbakening zijn van de respectieve bevoegdheden. Deze krachtlijnen dienen nu verder concreet te worden uitgewerkt. Tegelijkertijd moeten afspraken in verband met de toepassing ervan worden verfijnd. Vanzelfsprekend is het ook vereist dat de regelgeving verder wordt geoptimaliseerd. De huidige regelgeving en de huidige instrumenten – ook op het vlak van handhaving – sluiten immers niet naadloos aan bij de actuele behoeften en verhinderen soms om snel en adequaat in te spelen op nieuwe situaties.
Concreet kunnen hierbij volgende klemtonen worden gelegd:
… vanuit Vlaanderen ijveren voor een goede sociale, arbeidsrechtelijke en fiscale regeling voor de specifieke werksituatie van gidsen en reisleiders;
Strategisch project 6: Ontwikkelen en implementeren van een totaalvisie op het toeristisch onthaal … er moet werk gemaakt worden van de ontwikkeling van een systeem van kwaliteitswaarborg voor opleidingsverstrekkers van gidsen en reisleiders, en hieraan gekoppeld een kwaliteitslabel voor de erkende gidsen en reisleiders. Ook het statuut van de gidsen en reisleiders vergt bijzondere aandacht. Een goede sociale, arbeidsrechtelijke en fiscale regeling voor de specifieke werksituatie van gidsen en reisleiders is een belangrijke vraag van het werkveld en van bijzonder belang voor een kwalitatieve dienstverlening in de toeristische sector;”
Het spreekt voor zich dat de vzw Reisleiders Vlaanderen met het kabinet van Minister Bourgeois eerstdaags een overleg aanvraagt met het oog op het herdynamiseren van de voor haar leden zo belangrijke problematiek.
Nieuwe enquête voor de reisleiders in de maak
Leden die reeds van bij het begin van de vzw lid waren van de vzw herinneren zich ongetwijfeld de uitgebreide enquête die door de vereniging werd gevoerd omtrent de inhoud van de taken die een reisleider krijgt toebedeeld, de belangrijkste knelpunten, verzuchtingen, remuneratieproblematiek, enz. Deze enquête lag meteen aan de basis van de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid die voor onze leden werd afgesloten en ook aan het ter beschikking stellen aan de leden van een “modelovereenkomst tussen reisleider en opdrachtgever”.
Door de Raad van Beheer van uw vereniging werd beslist om in 2005 opnieuw eenzelfde enquêtering uit te voeren. Hiertoe worden de vragen, probleemstellingen en aanpak van de enquête momenteel herwerkt.
Midden januari ontvangen de reisleiders deze enquête die dan meteen een geactualiseerde visie zal geven van de vorderingen sindsdien. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.
Organisatie van reizen : wat mag een reisleider (niet) doen?
Het secretariaat wordt nog te veel geconfronteerd met problemen die zich stellen doordat reisleiders aangezocht worden om reizen voor verenigingen te organiseren daar waar de wetgever duidelijk stelt dat de organisatie van reizen voorbehouden is aan reisbureau-vergunninghouders. Wij wijzen erop dat u zich ten persoonlijke titel blootstelt aan vervolging indien kan bewezen worden dat u zelf organiseert. Ook vzw’s of feitelijke verenigingen lopen dergelijk risico.
Bovendien zorgen dergelijke situaties achteraf voor nodeloze problemen met autocarondernemers die een deel van hun activiteit “afgesnoept” zien. Indien de reisleiders willen komen tot een positieve verstandhouding met hun opdrachtgevers blijft het adagio van toepassing : “schoenmaker blijf bij uw leest”. Bij de minste twijfel omtrent hetgeen nu wel of niet mag : contacteer aub het secretariaat. DOEN !!!
FARAO in Bonn: Reis met ons mee op 19 februari 2005 !!
Met de eindejaarsperiode in het verschiet zijn heel wat reisleiders terug van weggeweest, nemen anderen even welverdiende rust en plannen nog anderen reeds hun kalender voor 2005.
Als er één datum is die u – als lid van de vzw - nu reeds mag vastleggen is het 19 februari 2005.
Dankzij de actieve steun van de reisleidersclub Genk, lanceert Reisleiders Vlaanderen hierbij immers het voorstel om op 19 februari 2005 een uitstap naar Bonn te wagen voor de tentoonstelling: Toetanchamon Het gouden hiernamaals. Grafschatten uit de vallei der koningen.
Een woordje uitleg : De fascinerende schatten uit de grafkamer van de legendarische farao Toetanchamon behoren tot de grootste kunstschatten ter wereld. Na meer dan 20 jaar zijn deze voor het eerst te gast in Europa. Gedurende een half jaar, van 4 november t/m 1 mei 2005 stelt de Kunst- en Tentoonstellingshal te Bonn (Duitsland), 50 van de belangrijkste kunstwerken uit het graf van Toetanchamon ten toon. Daarnaast zijn er ook 70 andere vondsten te zien uit de Koningsvallei, afkomstig uit koninklijke en privé graven van de 18de dynastie, die van de 15de tot de 14de eeuw voor Christus heerste over het gebied rond de Nijl. Goud was voor de oude Egyptenaren de kleur van de onvergankelijke zon en stond daarom ook symbool voor de wedergeboorte in het hiernamaals. De ondertitel voor de tentoonstelling: "Het gouden hiernamaals" verwijst naar de religieuze betekenis van de gouden of vergulde grafschatten die tussen 3300 en 3500 jaar oud zijn. Een kleurrijke reconstructie van de grafkamer, waarvan de sensationele ontdekking door Howard Carter in november 1922 de hele wereld in beroering bracht, geeft meer inzicht in het gouden hiernamaals van de farao’s. De geografische samenhang wordt aanschouwelijk voorgesteld aan de hand van een boeiende computeranimatie die ook de grafarchitectuur van de vroege tot de latere dynastieën verduidelijkt..
Programma:
Vertrek: Groot-Bijgaarden (parking Carestel richting Brussel): 06.30u
Genk (Parking Stadhuis): 08.00u
In Bonn aangekomen bezoeken we de tentoonstelling. Daarna gaan we samen aan tafel. In de namiddag is er dan een stadswandeling en wat vrije tijd voorzien
Terug in Genk rond 20.30u
Terug in Groot-Bijgaarden rond 22.00u
Prijs : 40 euro inclusief vervoer, toegangsgeld én middagmaal.
U kan inschrijven via reisleiders.vlaanderen@online.be of door het doorsturen van onderstaande inschrijvingsstrook naar Reisleiders Vlaanderen, Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke-Roeselare, of door te faxen naar 051-269-710 of 09-351-9098 (fax2mail).
Uw inschrijving is pas definitief na storting op nr. 467-5380301-89.
Uiterste datum van inschrijving 1 februari 2005.
Een inschrijvingsstrookje is onderaan deze mail voorzien.
Familie en vrienden zijn eveneens welkom.
www.reisleiders.be
www.reisleidersvlaanderen.be

In een volgende Nieuwsbrief gaat onze voorzitter uitgebreid in op de bestaande websites van, rond, over... reisleiders, namelijk die van de opleiding, de pool en diverse meer en die van de afgestudeerde reisleiders, de vzw Reisleiders Vlaanderen.
Tot zolang... nog deze verwittiging, misschien behulpzaam bij wat u doet:
de website www.reisleiders.be werd in zijn blok diverse — eerste bladzijde, na de abc-lijst en dus scrollen naar beneden tot bij “diverse” — uitgebreid met een paar rubrieken
* kerstmarkten
* diensten voor toerisme
* syllabi (nog te volgen): met een overzicht van alle syllabi die ontstonden via de Permanente Vervolmaking en waarvan enkele titels u misschien interesseren om aan te schaffen (mochten Genk en Turnhout dit eveneens in hun centrum archiveren, dan kan dit misschien in een database worden samengebracht!)
* een overzicht van alle @nieuwsbrieven die u sinds december 2003 ontving, met — belangrijk! — alle websites die erin werden besproken... alles gewoon bij mekaar en dus makkelijker om iets terug te vinden.