Nieuwsbrieven vzw Reisleiders Vlaanderen
Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke-Roeselare

secretariaat vzw: info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be

Redactiecoördinator Nieuwsbrief: Johan Verweirder
johan.verweirder@gmail.com
058-237-598, 0496-570-376
Lombardsijdelaan 155, 8434 Westende

editie 02/2006

Beste leden,
Binnenkort hebben wij de gelegenheid om elkaar te ontmoeten naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Opnieuw werd gekozen om de vergadering door te laten gaan in Ranst omdat vorig jaar hierop heel wat positieve reacties kwamen en omdat de ligging ook prima is.
U zal gemerkt hebben aan de uitnodiging dat er verandering op til is binnen het Dagelijks Bestuur van onze vereniging. Inderdaad, eind december kondigde Piet Vintevogel aan dat hij het mandaat van secretaris ter beschikking stelt. De redenen voor deze beslissing werden toegelicht aan het Dagelijks Bestuur alsook tijdens de jongste vergadering van de Raad van Bestuur van 14 februari 2006 waarbij het ontslag aanvaard werd.
Inmiddels is het zo dat er binnen de vereniging werd uitgekeken naar een oplossing hiervoor en naar een waardige vervanging.

Dit resulteerde al gauw in een aantal gesprekken waarbij finaal een nieuwe secretaris voor de vzw Reisleiders Vlaanderen aangesteld werd door de Raad van Bestuur waarbij wij nog even de spanning erin willen houden wie dit nu wel is. De leden die naar de Algemene Vergadering komen, zullen dit als eerste weten maar geloof me… het is iemand die voor de reisleiders goed bekend is en van aanpakken weet.
Wij geven dus graag rendez-vous op zondag 26 februari waarbij wij tijdens deze vergadering ook een nieuwe aanpak voor 2006 zullen voorstellen naast de gebruikelijke cijfergegevens van het werkjaar 2005.
Ik hoop er van ganser harte u te mogen verwelkomen !


Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter


GESCHreiFsEL
Wat doet een reisleider ? Hij/zij maakt van een ketting een juweeltje !!
Dat het werk van een reisleider nog steeds onderschat wordt bleek uit een gesprek op de nieuwjaarsreceptie van een touroperator met onze dynamische Ondervoorzitter Josefine Vreven. Zij liet ons hetvolgende weten :
De opdrachtgever moest meer en meer toegeven dat er de laatste jaren een grote verandering nodig was op het gebied van de capaciteiten van een reisleider. Waar vroeger Jan met de pet, meestal op voorwaarde van een gratis vakantie, een reis kon begeleiden, moet de reisleider momenteel alsmaar veelzijdiger zijn. Ook was hij tot de conclusie gekomen dat, een reisleider met opleiding, een betere bagage had dan ‘Jan met de pet’.
Hij vroeg me of ik eens een lijst kon maken van de taken van een reisleider.
Mijn antwoord daarop was dat de receptie daarvoor niet lang genoeg was en dat ik mijn antwoord wel zou doormailen. Thuis achter mijn computer besloot ik hem het volgende antwoord door te sturen.
“Geachte,
Zoals afgesproken volgt hier mijn antwoord op uw vraag.
1. Voor een opsomming van de taken van een reisleider verwijs ik u naar de web-site www.serv.be.
In de lijst van beroepsprofielen zoekt u in de onderverdeling informatiebank, naar het profiel van de reisleider. Hier vind je een beschrijving van 31 blz. U zal zien dat het niet voor iedereen is weg gelegd om reisleider “te spelen”.
2. Indien u ook interesse heeft in mijn persoonlijke omschrijving van een reisleider lees dan het volgende:
Een reis vergelijk ik graag met een ketting. De klant beslist om een reis aan te kopen en is zo de belangrijkste schakel in de ketting. Ik kan niet zeggen dat hij de eerste schakel is, want vooraleer hij tot zijn beslissing komt bestaat deze ketting reeds uit heel wat schakels.
Er moet een reis worden opgesteld, er moet reclame gevoerd worden, er moeten brochures gemaakt worden, de reis moet verkocht worden, ze moet gepland worden, er moeten reservaties gedaan worden, er moet …..
Een ellenlange lijst van taken en schakels. Wanneer de ketting lang genoeg is en uit meerdere schakels bestaat komt het moment van de reis. Is de ketting af … ???? Nee …..
De klant krijgt nu nog maar 2 personen te zien. De chauffeur en de reisleider. Zij zijn het die van deze ketting een juweel kunnen maken. De chauffeur is de verbinding tussen de ketting en het slot.
De reisleider is het slot van de ketting. Dank zij hem/haar kan men de ketting sluiten om er een juweel van te maken. Een juweel kan simpel zijn, bombastisch, kitscherig, schitterend, van plastiek of goud, ieder maakt er een eigen ontwerp voor. Het zal van de reisleider afhangen of het een prachtig juweel of een sjiekenpotversie is geworden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de reisleider het alleen kan, want een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Een stevig slot maakt nog geen stevige ketting, iedereen zal zijn best moeten doen om een schitterend geheel te verkrijgen. U ziet dat de taak van een reisleider niet door iedereen zomaar kan gedaan worden. Hij of zij draagt een grote verantwoordelijkheid.
Ik hoop dat ik op deze manier iets heb kunnen bijdragen om u een juiste kijk op de taak van de reisleider te geven.
Groetjes,
Josefine Vreven, Ondervoorzitter Reisleiders Vlaanderen”

Pilootproject Opleiding Reisleider
Dat het streven naar een echt “statuut” voor de reisleider voor elkeen onder onze leden een prioriteit is behoeft geen betoog. Het is inderdaad zo dat de besprekingen hieromtrent momenteel op een laag pitje zitten maar vzw Reisleiders Vlaanderen blijft ijveren voor een spoedige erkenning. In dit verband wensen wij de leden erover te informeren dat op vrijdag 3 februari te Sint Niklaas een informatie-avond plaatsvond omtrent het nieuwe pilootproject voor de opleiding reisleider.
Tal van bestuurders waren op deze avond aanwezig en luisterden naar de uiteenzetting die door Toerisme Vlaanderen werd gegeven.
Op verzoek van de Raad van Bestuur wordt momenteel gewerkt aan een verslag dat u bij de volgende nieuwsbrief zal terugvinden.
Varia
Heel wat nieuwigheden te melden die vooraf al kenbaar worden gemaakt op de Algemene Vergadering.
U bent er toch ook ???


editie 03/2006 — a

Beste Leden,
De Algemene Vergadering van 26 februari 2006 en de receptie die erop volgde, kon rekenen op een ruime belangstelling. een fotoreeks hierover verschijnt op de site.
Tijdens de vergadering werd op een passende manier afscheid genomen van Piet Vintevogel. Wij bedanken hem voor al het werk dat hij sinds de oprichting van de vereniging realiseerde en wij wensen hem verder een succesvolle toekomst.
Eerlijkheidshalve moeten wij erkennen dat de werking van onze vereniging het laatste halfjaar eerder zwak was. Daar zijn, naar mijn aanvoelen twee redenen voor:
- één: de effectiviteit op het secretariaat lag moeilijk omwille van andere opdrachten en prioriteiten, o.m. Busworld (paar teksten over die studiedag zijn te raadplegen op het website)
- twee: de vzw kende bijna geen redactionele inbreng van de leden.
De Raad van Bestuur heeft daarom enkele belangrijke beslissingen genomen en besproken op de Algemene Vergadering. Deze beslissingen moeten de vernieuwde werking vanaf 1 maart 2006 beter structureren.
Riet Espeel werd aangesteld als nieuwe secretaris. Daar zijn goede redenen voor: ze is vertrouwd met de werking, zij kent de reisleiders en heeft voeling met de autocarsector. Het is ook wenselijk dat het secretariaat gevestigd blijft op de zetel van de vereniging.


De evoluties in de omgeving van de vzw Reisleiders Vlaanderen sturen ook aan op een meer zelfstandige werking, zelf initiatieven nemen en zelf verantwoordelijkheden dragen. De hoofdopdracht van de vereniging, en daarin moeten wij realistisch zijn, is het contact onder de leden bevorderen. Dit kan het best via de Nieuwsbrieven. Daarom hebben wij Johan Verweirder gevraagd om redactie-coördinator te zijn van onze maandelijkse Nieuwsbrieven (10x per jaar). Hij is zelf actief reisleider, zeer geïnteresseerd, lid van de Raad van Bestuur en heeft bovendien een goede pen. Hij heeft deze taak met enthousiasme aanvaard. Johan, wij verwachten veel van U.
Maar het moet duidelijk zijn: het is noodzakelijk dat de leden zelf actief zijn en door hun redactionele inbreng (rechtstreeks aan Johan.verweirder@gmail.com) zuurstof geven aan onze Nieuwsbrieven. Wij doen ernstig beroep op jullie aller medewerking.
Uw lidmaatschap is de noodzakelijke basis voor de werking van de vzw Reisleiders Vlaanderen. Het lidgeld werd behouden op 35 EUR en biedt verder een voordeeltarief bij zowel de BA-polis als Car & Bus Magazine. (zie ook verder: puntje 5).
Wij hopen dat 2006 een actief jaar mag worden waar werking en vriendschap samengaan.


Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter.


Nieuws/tjes
1. Beleef het rijke Brugse erfgoed!
In twintig maandelijkse delen, vertelt Brugge van Toen & Nu meeslepend de historische achtergrond van telkens één opvallend thema uit het erfgoed van heel de fusiegemeente Brugge. Steeds heel specifiek Brugs, vaak over trots erfgoed, vaak ook over verrassende, onbekende sporen van het Brugse verleden. Heeft u de serie compleet dan bezit u een boekwerk van 488 pagina’s met meer dan 1000 prachtbeelden.
Nu uit: deel 5, De Adelijke stad.
Reeds verschenen: De Waterstad; De handelende stad; De smakelijke stad; De bewegende stad.
Meer nieuws, verkoop-punten, de 20 delen, … op:
www.bruggevantoenennu.be
Eveneens van uitgeverij Waanders: ‘De 25 dagen van Vlaanderen’, een 25-delige reeks over Vlaan-deren. Onlangs verscheen deel nr 16.
2. Voor de gespecialiseerde reisleiders op Frankrijk.
Op 24 februari jl, verscheen ‘Ontdek Frankrijk’ , een nieuw magazine van GRANDE, met prachtige reportages en beelden, boordevol actuele Frankrijk-tips. De inspiratiebron voor een geslaagde vakantie in Frankrijk. Een ‘must’ voor alle Frankrijk-liefhebbers. Nu te koop in de krantenwinkel.
Met o.a.:
- Provence: het onweer-staanbare Zuid-Frankrijk
- Parijs: wijk per wijk voor jou uitgestippeld
- Côte d'Azur: van Nice tot Monaco
- Picardië: een weekend op het platteland
- Opaalkust: lekker uit-waaien
- Bretagne: eindeloze wan-delingen en lekker eten
- Elzas: volg de 'route des vins'
zie ook op: www.grande.be
3. Ook soms last van/met een volle mailbox?
Een tip: GMAIL!, een gratis service van Google. Je krijgt een mailbox van maar liefst 2000 MB! Je hoeft zo eigenlijk geen enkele mail nog weg te doen. Google bewaart en beheert je mail, zodat je harde schijf niet extra vol raakt. Spam komt in een aparte map terecht, en dus niet in je eigen mailbox. Er is een automatische controle op virussen, zodat je alvast via mail geen virussen meer binnenkrijgt. Geïnteresseerd? Stuur mij een mailtje en je krijgt automatisch een uitnodiging, want voorlopig kan je gmail enkel op uitnodiging verkrijgen. (johan.verweirder@gmail.com)
4. Nieuw van National Geographic: reisgidsen
National Geographic heeft nu ook reisgidsen in hun aanbieding: het zijn er (voorlopig?) zes in aantal: Barcelona, Parijs, Praag en Tsjechië, Londen, Rome en Venetië. Ze beloven een sublieme fotografie, aandacht voor de bekende en minder bekende bezienswaardigheden van steden, alles over geschiedenis, cultuur, uitstappen, plattegronden, overzichten, wandelingen, fietstochten… En wat meer is: vanaf 8 maart vind je bij Knack een kortingsbon. Veelbelovend dus!
5. Wat betekent je lidmaatschap van Reisleiders Vlaanderen?
* je krijgt een zestalige kaart met bevestiging van gediplomeerd reisleiderschap
* je behoort tot een vereniging die aangesloten is bij het internationaal bekende IATM
* je krijgt de mogelijkheid tot aansluiten bij een BA-verzekering en het modelcontract
* wist je trouwens, dat als je geen lid meer bent van de vzw, die BA-verzekering bijna 37 euro meer kost… dus je 35 euro lidgeld van de vzw Reisleiders Vlaanderen heb je zo al terugverdiend!
* je kunt beroep doen op een juridische dienst bij eventuele problemen
* je krijgt medewerking van alle leden in het melden van ervaringen, problemen en procedures tot het bekomen van wat dan ook je krijgt voortaan een 10-tal Nieuwsbrieven per jaar; daarbij rekenen we ook een beetje op je medewerking: vooral zaken die beroepshalve belangrijk kunnen zijn voor je collega-reisleiders zoals problemen of juist een heel positieve medewerking die je op bepaalde plaatsen ervaart, hotels die je de stuipen op het lijf jagen met overboekingen, musea en bezoeksobjecten die opeens voor bepaalde tijd gesloten zijn...
* Verder: heb je nieuwtjes over bepaalde interessante websites voor gespecialiseerden in een regio, ben je geabonneerd op digitale Nieuwsbrieven over je streek, heb je een interessante ervaring, tip, artikel, boek, enz., laat het mij weten, dan kan het in deze Nieuwsbrief opgenomen worden, zodat ieder lid er ook iets aan heeft
Heb je verder opmerkingen over deze eerste Nieuwsbrief nieuwe stijl: mail ze mij gerust
Enkele data voor 2006
Duitsland-Workshop
Donderdag 16 maart 2006, Hotel Bedford & Congress Centre, Zuidstraat 135, 1000 Brussel.
De gelegenheid om vertegenwoordigers van niet minder dan 35 diverse toeristische Duitse aanbieders te ontmoeten. Interesse in de volledige lijst? Mail naar johan.verweirder@gmail.com.
De wereld van de touringcar in Noordwijk
Het evenement 'De wereld van de touringcar' wordt op 13 mei gehouden op de Koningin Wilhelminaboulevard in Noordwijk. Het gebeuren, dat voorheen bekend stond als Concours d'Elégance, is uitgebreid en wil een compleet beeld geven van de wereld van de touringcar. Naast de openluchttentoonstelling van moderne, oldtimer- en hele speciale touringcars, is er nog veel meer te bezoeken, zoals: de finish van de Tulpenrally en schilderwedstrijden. De dag wordt aangekleed met ‘levende muziek’. En op de overdekte Reismarkt kunnen bezoekers zich oriënteren op dagtochtbestemmingen en busreizen. De bekende toeristische attracties presenteren zich met een eenvoudige stand aan het grote publiek. Persbericht KNV, 20 februari 2006 (Bericht ingestuurd door Bert Bogaert)
RDA Keulen: 2006, 8-10 augustus; normaliter bezoek op 9 augustus
MIT Parijs:2006, 18-21 oktober, Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 7/2
OMD 2006 (= Open MonumentenDagen)
- Vlaanderen: 10 september; thema: ‘Import/Export’
- Wallonië: 9-10 september; thema: ‘Citoyenneté’
- Brussel: 16-17 september; thema: ‘Corps et Esprit’

GESCHreiFsEL
De Moussaka-man.
Hij stond voor mij in de rij in die Duitse winkelketen beginnend met A. Voor hem stond een Griekse Belg, het kan ook een Belgische Griek geweest zijn, misschien wel een Belgische Turk of vice-versa. In zijn kartonnen doos stonden enkele bier- en colablikjes mooi in het gelid. Zo te zien zou hij er een Belgo-Greco-avond van maken: een kanjer van een Moussaka troonde immers boven alles uit. Die Griekse lekkernij van de Aldi had ik ook al eens geproefd, maar de rij was inmiddels te lang om er nog even tussenuit te schuiven en er ook nog eentje te halen. De Griekse Belg (daar was ik nu bijna zeker van), stopte hongerig zijn kaart in het Bancontactmachientje en tikte zijn code in. Het toestel weigerde dienst en de man prevelde iets van “Raadpleeg uw bank. ’k Had het kunnen denken…”. Hij gleed de kaart weer in zijn portefeuille en scharrelde wat geld bijeen. Te kort zo bleek…
Toen hij gebaarde dat niet enkele blikjes maar die Moussaka dan maar moest blijven staan, bood de man voor mij, hem de ontbrekende eurocenten aan. Bij het afrekenen van zijn boodschappen, wees de vriendelijke kassajuffrouw hem er toch kordaat op dat hij een vergissing beging met ‘zoiets’ te doen, mij ondertussen aankijkend, als wou ze ook mijn bevestiging krijgen. De man voor mij stelde haar gerust: met een “Ik weet het wel…” en gaf haar het gevraagde aantal maaltijdcheques. Hij kreeg ‘zijn’ enkele eurocenten terug, mij knipogend van “Wat zou jij gedaan hebben?”, en wachtte mij op aan de uitgang. “Toch wel handig hé die maaltijdcheques, geld heb je bijna niet meer nodig”, mijmerde hij. Ik begon mij inderdaad af te vragen, wat ik zou gedaan hebben. In elk geval heb ik die collega van mij weer een beetje beter leren kennen…


editie 03/2006 — b
Op zondag 23 oktober jl. deel konden zo'n 100 deelnemers aan de studienamiddag, georganiseerd door de vzw Reisleiders Vlaanderen, kennismaken met Ludo Daems, PKZ. Alle aanwezigen waren vol lof over deze "begeesterde'" spreker die zich die namiddag over het reisleiderschap boog.
Dhr. Daems organiseert momenteel een reeks voordrachten over "wat is uw "drive" om te ondernemen", “zin in” en “zinvol” ondernemen". Omdat de reisleidersgroep die hij op 23-10 jl meemaakte, zo'n indruk op hem naliet, deed hij ons een uitzonderlijk aanbod dat we bij deze uitzonderlijk uitbreiden naar alle afgestudeerde @reisleiders: normale toegang 90 EUR, maar uitzonderlijk- speciaal- ongelooflijk- fantastisch- niettegeloven maar desalniettemin toch waar: gratis toegang voor onze BAAV-FBAA-reisleiders.
Meer zelfs: breng een touringcarondernemer mee waar u voor werkt; ook hij/zij geniet gratis toegang en van uw kant uit kan dit een mooie geste naar uw opdrachtgever toe betekenen.
Hoe te werk gaan?
U gaat naar http://www.pkz.be/ondernemer (*), kruist aan welke voordracht u precies wil volgen (verspreid over Vlaanderen, en diverse data), en net onder het bedrag van 90 EUR per deelname ziet u
"Ik ben (gratis) uitgenodigd. Mijn codenummer is..." en daar noteert u gewoon "13500", vult verder uw persoonlijke gegevens in en klaar is kees.
We geven u voor alle zekerheid hierbij nog de voorziene data en locaties, zodat u meteen kan nagaan wat u best past
26 april 2006
-- MECHELEN,
De Lindepoort, Begijnenstraat 18, 2800 Mechelen
10 mei 2006 -- GENK
Allanta, Jaarbeurslaan 25, 3600 Genk
17 mei 2006 -- ANTWERPEN,
ALM, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem
14 juni 2006 (Franstalig) -- BRUSSEL
CCIB, Avenue Louise 500, 1050 Bruxelles
20 juni 2006 -- GEEL
VOKA - Kamer van Koophandel Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel
21 september 2006, LEUVEN
VOKA, Groep T, Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven
www.pkz.be/ondernemer.


editie 04/2006

Beste Leden,
Stilaan nadert een nieuw toeristisch seizoen.
We nemen onze voorbereidingen: de brochures worden ingezien, we hernieuwen de relaties met de autocarondernemers en actualiseren onze toeristische informatie.
De reiziger ondergaat van jaar tot jaar, bewust en onbewust, objectief en gevoelsmatig, de maatschappelijke evoluties.
De regio’s en de steden wijzigen zich permanent: hun eigenheden, landschappelijk, historisch en cultureel, krijgen andere accenten bij deze maatschappelijke evoluties.
Wij, specialisten reisleiders, laten deze veranderingen op ons inwerken: we confronteren ze met de ‘neerslag’ van onze toeristische opleiding en met de nota’s van onze permanente bijscholing; we kleuren ze met de charme van onze ervaring.
Alleen een gediplomeerd reisleider kan daar positief op inspelen en de reis verrijken met een meerwaarde aan belevingskwaliteit.

En ja, Wallonië heeft het begrepen.
Minister Lutgen heeft op 1 februari 2006. een omzendbrief ondertekend, waarin de modaliteiten bepaald worden tot erkenning van de reisleider door het Commissariat au Tourisme de la Région Wallonne.
Wij juichen deze erkenning toe: het verleent de reisleider het gezag van een deskundige en een statuut van gelijkheid met de collega’s in de ons omringende landen.
Deze erkenning mag zich niet bedienen van een vulgariserende, korte en oppervlakkige vorming. Ze moet gestoeld zijn op een ruime opleiding die diepgang garandeert en die gedragen wordt door een rijke persoonlijkheid.

Alleen dan kan er sprake zijn van een ‘gediplomeerd’ reisleider !

Succes gewenst op jullie komende reizen!


Vriendelijke groeten,
Jozef Denolf, voorzitter.

Nieuws/tjes
1. Overlijden
Op vrijdagavond 24 maart 2006 is dhr Johan Gerkens op 46 jarige leeftijd overleden ten gevolge van een beroerte. Veel te vroeg uit onze omgeving weggerukt. Eenieder die het genoegen had hem te kennen, zal hem niet snel vergeten zijn. De bergen die hij voor de opleiding Reisleiders (Genk) verzet heeft zijn niet te overzien. Met diepe droefheid zullen we moeten afscheid nemen. De begrafenis had plaats op vrijdag 31 maart 2006 in de kerk van Bret Gerlieren (Genk). De heer Gerkens was lid van de Raad van Bestuur van RL Vlaanderen. Onze innige deelneming aan zijn echtgenote en kinderen. (BERICHT VAN JOSEPHINE VREVEN, ONDERVOORZITTER RL VLAANDEREN)
2. Toerisme naar Turkije ingestort!

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf dd 21 maart 2006, is het toerisme naar Turkije behoorlijk ingestort. Vanuit Nederland zouden bijna 50% minder vakanties geboekt zijn dan vorig jaar. Vakantiegangers kiezen weer massaal voor landen als Spanje, Griekenland, Portugal, Cyprus, Italië.
Redenen waarom toeristen Turkije mijden zouden onder meer de miserie met de Turkse vliegtuigmaat-schappij Onur Air en andere luchtvaartbedrijven zijn, een mogelijk 'islameffect', de massa Russische toeristen, die voor veel overlast zouden zorgen op en rond de Turkse stranden en uiteraard ook de vogelgriep.
Toeristen die wel naar Turkije willen, kunnen nu profiteren van dumping-prijzen waarmee Turkije-
vakanties momenteel te koop worden aangeboden. Veel animo leveren die dumpprijzen echter nog niet op. Gevolg is wel dat voor de genoemde landen die wél weer populair zijn, een ernstig tekort aan vliegtuig-stoelen dreigt te ontstaan... Vorig jaar bezochten nog 21 miljoen toeristen Turkije; dat was toen een recordstijging van 20%.

3. Toerisme naar Europa dreigt in het slop te raken.

Aansluitend bij het vorige puntje dreigt Europa ook achterop te raken bij het aantrekken van toeristen uit de rest van de wereld, aldus Richard Kok van ANP. Weliswaar groeit het aantal toeristen uit andere werelddelen nog steeds aan, maar andere bestemmingen trekken meer nieuwe reizigers aan.
De Europese Unie moet daarom de promotie van zichzelf als vakantiebe-stemming beter coördineren en een gezamenlijke promotie voeren. Dat zijn de conclusies die Europees Commissaris Verheugen van ondernemingsbeleid heeft getrokken uit een interne studie. Hij wil een beter gebruik van gelden uit de Europese steunfondsen voor achtergebleven regio's om het toerisme in en naar Europa te verkopen. En om (vooral Amerikaanse) toeristen aan te trekken, is ook de nieuwe website www.visiteuropa.com gepresenteerd. Vooral kleine bedrijven zijn actief in de EU-toeristische sector, die werk biedt aan niet minder dan acht miljoen mensen.

4. Tip voor groepen in Frankrijk
250 onafhankelijke hotels en restaurants voor groepen in Frankrijk vind je op: www.restogroupes.com of www.hotelgroupes.com. Beide zijn merken van Quartet Conseil 20, rue de la Fontaine Salée, FR-44100 Nantes. 00-33/2-4036-1020, *2-4036-1030 -- info@restogroupes.com en info@restogroupes.com
(MET DANK AAN BERT BOGAERT VOOR DE TIP - NVDR (= NOOT VAN DE RIET): STOND OOK AL IN LANDDOSSIER FRANKRIJK BIJ PUNT 82, ACCOMMODATIE)
5. Tip voor Londen
Er zijn mooie foto’s te maken van Swiss Re tower vanuit bar Tower 42 (level 24). De toegang is er gratis, maar er is strenge controle en verplicht drankgebruik (van 4 of 5 pond!). Wie overigens actuele foto’s van Londen wil zien, kan terecht op: http://users.telenet.be/davidsfonds.gullegem/londen2006a/londen2006a.htm (je mag de foto’s gebruiken mits bronvermelding). (MET DANK AAN MARK GHEYSEN VOOR DE TIP)
6. Tip voor Spanje
Een heel interessant adres voor autocars die onderweg zijn en die ’s morgens in de buurt van de luchthaven van Girona een lekker ontbijt wensen in te lassen:

Punt Central
Accés a l´aeroport Girona
Riudellots de la Selva
300 mm van salida 8 van de Autoroute AP7 La Jonquera-Barcelona
kaartje zie: www.puntcentral.com

Kan nuttig zijn in functie van de nieuwe rij- en rusttijdenwetgeving voor autocars die verder naar het zuiden moeten, of voor mensen die met budgetmaatschappijen naar de Costa Brava vliegen. Ik ken die man heel goed want ik werk er al een paar jaar mee samen i.v.m. fietsarrangementen die hij voor Spanjaarden in Nederland en Vlaanderen organiseert. Ze geven ontbijt voor groepen met reserveringen, maar ook voor cars zonder reservering, als ze weten dat er eventueel een autocar onderweg is. Op dinsdag en zaterdag zijn ze ook altijd heel vroeg open. (NOGMAALS DANK AAN BERT BOGAERT)
7. Lidmaatschap Busclub
Er blijkt bij sommige leden wat verwarring te bestaan rond de vernieuwing van het lidmaatschap van Busclub. Voor diegenen die Busclub niet kennen: het is een organisatie die zich richt tot reisleiders en chauffeurs. Je kunt er gratis lid van worden. Als je met een groep in een Arche-restaurant komt, eet je gratis. Bovendien verzamel je ‘points de fidélité’ waarmee je waardevolle geschenken kunt krijgen. De kaart kun je ook in een Archewegrestaurant aanvragen. Daartoe moet een formulier ingevuld worden en daar moet ook de naam van een opdrachtgever ingevuld worden. Het best vul je dan naam en adres in van de firma waarvoor je op dat moment je opdracht uitvoert uiteraard. Het formulier, waarvan je zelf een dubbel behoudt, geef je gewoon af in de Arche, die het naar de hoofdzetel in Parijs stuurt. Enkele weken later ontvang je dan thuis je lidkaart. In afwachting kun je ook van de voordelen genieten door het dubbel van het aanvraagformulier dat je ingevuld hebt, voor te leggen. En voor de vernieuwing ervan ga je op identiek dezelfde manier te werk.
8. Vernieuwing lidmaatschap vzw Reisleiders Vlaanderen
Iedereen heeft intussen de uitnodiging tot vernieuwing van het lidmaatschap van Reisleiders Vlaanderen, de belangenvereniging van gespecialiseerde reisleiders binnen de toerisme-cursussen van de FBAA, ontvangen. Daarbij krijg je een zestalige lidkaart, een serieuze korting op de BA-verzekering van bijna 37 €, een speciale korting op een abonnement Car & bus magazine (30 € i.p.v. 65), korting op deelname aan de bezoeken RDA en Mit International, deze (vernieuwde) Nieuwsbrief met o.a. beroepsinhoudelijke materies, je kunt beroep doen op juridische bijstand bij eventuele problemen, en je krijgt medewerking van alle leden in het melden van ervaringen, problemen en procedures tot het bekomen van wat dan ook.
De vzw Reisleiders Vlaanderen rekent dan ook weer op je inschrijving als lid van deze vzw, en dit aan het niet-geïndexeerde bedrag van 35 €. Dat je overduidelijk meerwaarde terugkrijgt voor dat bedrag, heb je zo begrepen natuurlijk... en je ondersteunt er een werking mee die is gericht op jouw belangen. Doen dus!!!
9. Foto’s Algemene Vergadering vzw Reisleiders Vlaanderen
Zijn nu te vinden op deze site. Bedoeld voor wie er was en voor wie er niet kon bij zijn en dus al nu zal besluiten voor 2007 zijn/haar leven te beteren...

GESCHreiFsEL
Ik wil de grootste hebben…
- Meeste koffiedrinkers: de Noren gebruiken 10,7 kg per inwoner per jaar.
- Diepste en grootste oceaan: de Grote Oceaan: nabij Mariana Trench is hij 10.920 m diep; hij is ongeveer 165 miljoen km2 groot (= 32% van de totale aardoppervlakte).
- Continent met de meeste inwoners: Azie met ruim 3,8 miljard inwoners.
- Dichtst bevolkte land: Monaco met 44.040 mensen per km2
- Dunst bevolkte land: Groenland met 0,1 mensen per km2.
- Heetste plaats: Dalol in Ethiopië waar de gemiddelde temperatuur 34°C is.
- Koudste plaats: het Plateau Station op Antartica; gemiddelde temperatuur, -56,7°C.
- Meest luxueuze cruisemaatschappij voor kleine schepen: Silversea Cruises.
- Armste land: Burundi met een BNP van 106 dollar per inwoner.
- Rijkste land: Luxemburg met een BNP van 77.595 dollar per inwoner. Ze hebben dan ook alle reden om ook de gulste inwoners te zijn.
- Kleinste land: Vaticaanstad met een oppervlakte van slechts 0,44 km2.
- Land met meeste cosmetische ingrepen: Amerika (of course).
- Mooiste hotel ter wereld: het Singita Private Game Reserve in Zuid-Afrika.
- Hotel met de meeste sterren: het 7- sterren Burj al Arab-hotel in de rijke oliestaat Dubai; op het helikopterplatform vind je trouwens het hoogst gelegen tennisveld (312 m)
- Land met gelukkigste inwoners: in IJsland is 94% van de inwoners gelukkig; logisch hier wonen ook de meeste Nobelprijswinnaars.
- Grootste wildlifepark: het Kruger National Park in Zuid-Afrika, 20.000 km2.
- Grootste woestijn: de Sahara in Noord-Afrika, 3,5 miljoen km2.
- Grootste eiland: Australië met ruim 7,5 miljoen km2.
- Hoogste berg: Mount Everest in Nepal, 8850 m hoog.
- Meeste kilometers snelweg: in India, 3.319.644 km om juist te zijn.
- De minste kilometers vind je op de Pitcairn Eilanden, hier ligt slechts 6,4 km snelweg.
- Meest gesproken taal: het Chinees Mandarijn wordt door meer dan 1 miljard mensen gesproken.
- Hoogste gebouw: het Taipai 101 kantorencomplex in de Taiwanese hoofdstad van 509m.
- Langste kustlijn: Canada met 243.792 km
- Oudste piramide: de Djoser Step Piramide in Egypte.
- Natste plaats: Mawsynram in de Indiase provincie Assam met 11.873 mm regen/jaar.
- Droogste plaats: Atacamawoestijn in Chili, de hoeveelheid regen die hier valt is zelfs niet waarneembaar.
- Grootste stad: het Chinese Shanghai met 13,3 miljoen inwoners, het Indiase Mumbal is 2de: 12,6 miljoen inwoners, 3de: Buenos Aires in Argentinië met 11,9 miljoen inwoners.
- Oudste mensen: in Andorra, tussen Spanje en Frankrijk worden de mensen gemiddeld 83,49 jaar.
- Het nieuwste land: Oost-Timor. Dit land werd op 20 mei 2002 onafhankelijk.
- Duurste winkelstraat: Fifth Avenue in New York, huurprijs: 8012 euro per m2/per jaar.
- Langste skipiste: het skigebied Cervina-Zermati in Italië beschikt over een piste van 22 km lang.
- Langste treinreis: 9001 km met de Trans Siberië express, van Moskou, dwars door Siberië, naar Beijing in China.
- Diepste kloof: de Grand Canyon in Arizona is 446 km lang en gemiddeld 1,6 km diep.
- Hoogste zeeklif: aan de noordkust van Oost Molokai op Hawaï toornen de kliffen 1010 m boven de zee uit.
- Meest actieve vulkaan: de Kilauea-vulkaan op het idyllische Hawaï.
- Grootste hotellobby: de lobby van het Hyatt Regency Hotel in San Francisco is 107 m lang, 49 m breed en 52 m hoog.
- Populairste vakantiebestemming: Frankrijk, 11% van alle internationale reizigers = 77 miljoen per jaar.
- Langste rivier: de Nijl in Egypte is 6825 km lang.
- Hoogste museumdichtheid: Nederland met meer dan 1000 musea op ruim 16 miljoen inwoners.
- Hoogste waterval: de Salto Angelwaterval in het oerwoud van Venezuela is 979 m hoog. Ter vergelijking, de Victoria watervallen zijn ‘slechts’ 128 m hoog en de Niagara watervallen 60 m.
(MET TOELATING OVERGENOMEN UIT ’T VALIESKE, MAANDBLAD VAN DE VZW REISLEIDERSCLUB UIT GENK)