Inspirerend herbronnen:
een uitdaging reeds gisteren begonnen...

Virtueel toeren voor reisleiders
Studiedag reisleiders
zondag 21 oktober 2007, 10 uur


Rumbeke-Roeselare, 6 oktober 2007

Mevrouw, Mijnheer,

De vzw Reisleiders Vlaanderen kent u wellicht al: een belangenvereniging van afgestudeerde BAAV-FBAA-reisleiders, opgericht door en voor reisleiders en met de hoofdbedoeling te zorgen voor opleiding en bijscholing, verdediging en uitbreiding van de belangen van haar leden, zowel nationaal als internationaal. Een traditioneel onderdeel daarvan is de studiedag voor reisleiders, tijdens het tweejaarlijkse grootste touringcar- en busevenement in de Xpo Kortrijk.

In 2005 mochten wij ons vijfjarig bestaan vieren... In 2007 ontvingen haast 600 afgestudeerden hun beroepskaart vanwege Toerisme Vlaanderen, een officiële bevestiging van ons bestaan en onze werkzaamheden als reisleider. Mevrouw Raymonda Verdyck, Administrateur-Generaal van Toerisme Vlaanderen, wou dan ook graag aanwezig zijn op deze studiedag en kennismaken met de reisleiderswereld.

De wereld is intussen multimediaal geworden en dat heeft zo zijn gevolgen voor reisleiders. Via het internet kan niet alleen veel sneller informatie geselecteerd worden, digitale multimedia laten reisleiders toe om hun actieterrein te verruimen en hun entertainment gehalte te verhogen. Bovendien zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor permanente, grensoverschrijdende samenwerking.
De Heer Bob Beelen, leraar in de opleiding te Roeselare, laat ons kennismaken met de wereld van multimedia-voor-reisleiders (let ook op het speciale hieraan gekoppelde aanbod, zie bericht hierna).
Na de lunch wordt de mogelijkheid geboden tot een geleid bezoek aan Busworld.

De studiedag gaat door op zondag 21 oktober 2007, in het Kortrijk Xpo Meeting Center (voordien onder de naam Gruzenberg), Doorniksesteenweg 216 te 8500 Kortrijk, vanaf 09:45 uur.

Programma:
09:45 uur: verwelkoming met koffie
10:15 uur: inleiding Jozef Denolf, voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen
10:30 uur: Bob Beelen: Kennismaking Virtuele Toeren met Reisleiders
11:15 uur: pauze
11:30 uur: Raymonda Verdyck, Toerisme Vlaanderen
11:45 uur: receptie
12:45 uur: lunch
14:30 uur: mogelijkheid tot geleid of vrij bezoek aan Busworld

Het bijwonen van deze studiedag is gratis voor de leden van de vzw en voor de actuele cursisten in Genk, Roeselare en Turnhout. Niet-leden betalen 10 EUR.
Het middageten waarvoor vrij kan worden ingeschreven, kost 15 EUR voor de leden van de vzw en de actuele cursisten en 25 EUR voor niet-leden.
Het geleid bezoek nadien wordt u gratis aangeboden door de Busworld-organisatie.
Betaling gebeurt op rekening 467-5370851-48 van Busworld.
Wacht dus niet met inschrijven, dat verplicht vooraf dient te gebeuren via het formulier hierbij (kopiëren en plakken in mailbericht). Om praktische redenen verwachten wij uw inschrijving ten laatste op woensdag 17 oktober, om 12 uur.

U meldt zich aan via het Kortrijk Xpo Meeting Center en ontvangt dan ook een badge, die u toelaat nadien Busworld te bezoeken.

In de hoop u daar talrijk te mogen begroeten,
Verblijven wij,
Met hartelijke groeten,

Jozef Denolf, voorzitter
Josefien Vreven, ondervoorzitter
Theo Sterck, ondervoorzitter

 

ANTWOORDFORMULIER
zondag 21 oktober 2007: Studiedag Reisleiders


De Heer / Mevrouw ...
Adres ...
Telefoon/ gms: ...
@mail...

Is lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen, met kaartnummer 2007/...

En neemt deel aan

O studiedag Reisleiders O gratis als lid of actueel cursist, opleiding 2007-08, Genk* – Roeselare* - Turnhout*
O 10 EUR deelname als niet-lid
*centrum van uw opleiding aanduiden aub
O lunch Reisleiders O 15 EUR/lid of actueel cursist, opleiding 2007-08, Genk* – Roeselare* – Turnhout*
O 25 EUR/niet-lid
*centrum van uw opleiding aanduiden aub
O geleid bezoek aan Busworld (gratis);
stipte aanvang om 14:30 uur

En schrijft op heden het bedrag van .... EUR over op rekening 467-5370851-487 van Busworld, met vermelding Studiedag Reisleiders, 21-10-2007.
U kan zich ten laatste op woensdag 17 oktober aanmelden via @mail aan riet.espeel@telenet.be (kopieer stuk van inschrijving en plak dat in uw mailbericht; pas aan tot u de gewensten gegevens bijeenhebt). Of u kan uw aanmelding met de nodige gegevens faxen aan 09-351-9098 (fax2mail) of sturen aan Busworld-Reisleidersdag, t.a.v. Riet Espeel, Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke-Roeselare.

Persbericht:
Beroepskaart reisleider
De reisleider.
Omdat je ze moet kennen, om te weten
hoe boeiend zij jouw reizen kunnen maken

De opleiding.
Omdat je ‘t moet kennen, om te weten
hoe rijk jouw leven erdoor kan worden.


Op zondag 21 oktober 2007 overhandigde mevrouw Raymonda Verdyck, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, de officiële beroepskaart voor reisleiders aan Jozef Denolf, voorzitter van de vzw Reisleiders Vlaanderen, belangenvereniging van afgestudeerde reisleiders.
Bijna 600 andere afgestudeerde reisleiders van de FBAA-pool kregen hun persoonlijke kaart thuis gestuurd. Deze zeventalige beroepskaart bevestigt de drager in de lidstaten van de Europese Unie als gediplomeerd en geregistreerd reisleider. En laat hem/haar daarbij ook toe zijn/haar werkzaamheden als reisleider uit te oefenen.
De overhandiging gebeurde ter gelegenheid van een studiezitting voor reisleiders die traditioneel doorgaat op de zondag van het tweejaarlijkse Busworld, in de Xpo Kortrijk. De studiezitting zelf ging over Virtueel Toeren voor Reisleiders, een uiteenzetting gegeven door Bob Beelen als inleiding voor een later te volgen opleiding in Syntra Sint-Niklaas.
De opleiding tot reisleider werd meer dan 30 jaar terug door Luc Glorieux van Busworld/ BAAV opgestart, aanvankelijk als opleiding voor chauffeurs en even later uitgesplitst naar opleiding voor reisleider in Syntra Roeselare. Nog later volgden ook de opleidingen in Genk en Turnhout, waarna Toerisme Vlaanderen nu sinds twee jaar de organiserende koepelorganisatie werd. Momenteel wordt de opleiding in een tiental Vlaamse centra voorzien en ondertussen wordt nog gewerkt aan het statuut van de reisleider.
Reisleiders zijn essentiële figuren in het groepstoerisme. Zij brengen de bezochte streek met haar merkwaardigheden, historiek, landschap, keuken, eigen sfeer, bevolking, curiosa e.d., voor het publiek op een zeer toegankelijke tot leven en zorgen ervoor dat de reizigers een zo rimpelloos mogelijke reis beleven.
Dit vergt van deze mensen zeer uiteenlopende kwaliteiten, gaande van een diepgaande kennis van de bezochte streek, sociale vaardigheden, een publiek een boeiend verhaal brengen en het maximaal exploiteren van de verrassende mogelijkheden die een touringcar* biedt, en een passie om dit alles door te geven aan derden.
Het eerste opleidingsjaar verloopt gezamenlijk voor reisleiders en gidsen, waarna men voor het tweede jaar kan kiezen voor of finaliteit reisleider of finaliteit gids. En een succesvol afsluiten leidt uiteindelijk tot de genoemde beroepskaart! Naast de keuze tussen de finaliteiten reisleider ofgids wordt ook nog gewerkt aan bijkomende vormingen zoals Reisleider Vlaanderen, Reisleider Exotische Bestemmingen, Reisleider Incoming Toerisme, enz.
Touringcarondernemers, reisorganisatoren, verenigingen, enz. die een reisleider zoeken, gespecialiseerd op een bepaalde bestemming, kunnen een gratis werkaanbieding laten sturen door de reisleiderspool, via een mailbericht aan toerismecursussen@telenet.be.
En de Reisleiderspool staat ook in voor een @Nieuwsbrief, die gratis wordt doorgestuurd aan alle aan alle afgestudeerden en cursisten, leraars, stadsgidsen en gewoon geïnteresseerden... van/ in de opleiding reisleider / gids.
Info:
* opleiding reisleider/ gids: www.toerismevlaanderen.be of Toerisme Vlaanderen, opleiding Reisleider/ Gids, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.
* reisleiderspool & @Nieuwsbrief: www.reisleiders.be, toerismecursussen@telenet.be _ Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke-Roeselare, 0477-559-323 _ 0475-383-446.
* Reisleiders Vlaanderen vzw: www.reisleidersvlaanderen.be, info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be, Moorseelsesteenweg 2 te 8800 Rumbeke-Roeselare
1 _ Raymonda Verdyck, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen overhandigt Jozef Denolf, voorzitter van de vzw Reisleiders Vlaanderen, zijn officiële beroepskaart als reisleider.
2 _ Meer dan 100 reisleiders waren aanwezig op de studiezitting, met hier op de eerste rij v.l.n.r. Raymonda Verdyck, Luc Glorieux, Katrien Van Ginderachter en Bob Beelen, luisterend naar Jozef Denolf.