“Inspirerend en passioneel reisleiden,
dé uitdaging in Europa”


d e b a t n a m i d d a g
zondag 23 oktober 2005Roeselare,14 september 2005

Mevrouw, Mijnheer,

De vzw Reisleiders Vlaanderen is een vereniging opgericht door en voor reisleiders met als doelstelling opleiding en bijscholing van reisleiders, de studie, verdediging en uitbreiding van de belangen van haar leden en de uitbouw van een nationaal en internationaal statuut. Tot haar doel behoort eveneens het stimuleren van de samenwerking onder haar leden en het ontwikkelen van alle activiteiten die de werkomstandigheden van haar leden en de bevordering van het gebruik van de reisleiders ten goede kunnen komen.
De vzw Reisleiders Vlaanderen werd opgericht in 2000 en kende sindsdien een groeiend ledenaantal; op vandaag zijn 228 gediplomeerde reisleiders lid van onze organisatie.
Naar aanleiding van ons vijfjarig bestaan en op vraag van de leden, organiseert vzw Reisleiders Vlaanderen op 23 oktober 2005 haar traditionele debatnamiddag.
Het is dan ook een genoegen u hiertoe uit te nodigen.
De debatnamiddag die in het kader van BUSWORLD wordt georganiseerd, gaat door op zondag 23 oktober vanaf 13:30 uur in het Meeting Center Gruzenberg (Xpo), Doorniksesteenweg 216 te 8500 Kortrijk.

Programma :

13.30-13.45 uv Ontvangst deelnemers debatnamiddag en koffie
13.45-13.55 u Inleiding door Jozef Denolf, Voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen
13.55-14.20 u Reisleiding in de diverse EU-lidstaten;
Actualiteitstoets door Piet Jonckers, Europese Commissie
14.20-14.35 u Wat verwacht een opdrachtgever van een reisleider?;
Pascal Linglez
, Federaal Voorzitter Autocardiensten FBAA
14.35-16.10 u De persoonlijke kwaliteiten van een reisleider;
Inspirerende en interactieve presentatie door Ludo Daems, zaakvoerder PKZ
16.10-16.30 u De rol van de reisleiding in Vlaanderen : binnenkort een erkenning?
  Slottoespraak door Geert Bourgeois, Vlaams Minister minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
  Aansluitend op de debatnamiddag volgt een geleid bezoek aan BUSWORLD.
19.00 uur Reisleidersavond

Deze debatnamiddag alsook het aansluitend geleid bezoek is voor de leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen volledig gratis !! Mis dus de kans niet om deel te nemen aan dit uniek programma met speciale gastsprekers.
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht !! Wacht dus niet en schrijf u in via bijgevoegd inschrijvingsformulier !!
Niet-leden van de vzw betalen voor de studienamiddag 10 € /pp.

Aansluitend op de debatnamiddag wordt de traditionele reisleidersavond georganiseerd in het Meeting Center Gruzenberg. De reisleidersavond is traditioneel dé gelegenheid bij uitstek om uw vroegere ‘klasgenoten’ en huidige collega-reisleiders te ontmoeten en op een gezellige manier ervaringen uit te wisselen.
De reisleidersavond start om 19:30 uur met een receptie.
Leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen en hun partner kunnen inschrijven voor de reisleidersavond aan het super-voordeeltarief van 24 €/persoon. Deze prijs omvat zowel aperitief, voorgerecht- en hoofdgerechtbuffet, dranken tot middernacht alsook dansgelegenheid (einduur: 01.00 uur).
Niet-leden en partners van niet-leden betalen 35 €/persoon.
Om praktische redenen, verzoeken wij u beleefd ons bijgevoegd antwoordformulier terug te mailen of te faxen via 09-351-9098 (fax2mail) uiterlijk op 14 oktober 2005.
Inschrijvingen zijn pas geldig na het terugsturen van het antwoordformulier en het storten van het passend bedrag op KBC 467-5380301-89 met vermelding “debatnamiddag” en/of “reisleidersavond” met vermelding van het aantal personen.

In de hoop u bij deze gelegenheid talrijk te mogen verwelkomen,
Met voorname hoogachting,

Jozef Denolf, Voorzitter.
Josefine Vreven, Ondervoorzitter.
Theo Sterck, Ondervoorzitter.


A N T W O O R D F O R M U L I E R


De Heer/ Mevrouw ...
adres ...
tel ...
fax ...
………………............................................ @ ...........................................................

O is lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen — kaartnummer 2005/ ...............

en neemt deel aan :
O debatnamiddag Reisleiders Vlaanderen vzw (leden gratis / niet-leden 10 €)
O debatnamiddag & geleid bezoek aan BUSWORLD
O reisleidersavond (24€ /persoon voor leden & partner) — 35€/persoon voor niet-leden & partner)
O is vergezeld van ……………………………………………… (naam partner)
O schrijft heden het passend bedrag van ……….. € over op 467-5380301-89 met vermelding “debatnamiddag” en/of “reisleidersavond”.

LET WEL: het geleid bezoek aan BUSWORLD start stipt om 17uur; afspraak aan de balie van Meeting Center Gruzenberg.

Antwoordformulier terug aan dorothee.couckhuyt@skynet.be (kopieer stukje tekst van antwoordformulier, klik op @mailadres, plak de tekst in de berichtruimte en verstuur) of faxen naar 09-351-9098 (fax2mail) uiterlijk op 14 oktober 2005.

Het bestuur van de vzw Reisleiders Vlaanderen ziet ernaar uit
u daar op zondag 23 oktober te mogen begroeten!