Aanvraag prijsofferte
bestelformulier*

 

: Ondergetekende (naam en adres): .................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

: handelend*** in naam van (naam, adres en telefoonnummer van de school, vereniging...): ...

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

O vraagt hierbij een prijsofferte voor de volgende prestatie**:

O bestelt hierbij** .......... autocar(s) van ........... plaatsen voor het vervoer van .......... passagiers

: Plaats van vertrek (volledig adres): .......................................................................................................

: Plaats van terugkomst (volledig adres): ..............................................................................................

: Bestemming(en) en reisweg: ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

: aanvang van de reis (dd/mm/yyyy): ........... / ............ / 20........... van .............. uur ....... minuten
: einde van de reis (dd/mm/yyyy): ........... / ............ / 20........... van .............. uur ....... minuten

: In geval van een reis van meerdere dagen in het buitenland,
is de aanwezigheid van chauffeur permanent vereist (schrappen wat niet past): ja / neen.

: Gewenste voorzieningen**
Veiligheid

veiligheidsgordels op alle zetels  
ABS  
remvertrager  
bezwaar tegen dubbeldek-cars  
specifieke eisen:
*  
*  
*  
*  
*  

Comfort

airconditioning
wc
dranken warm / koud (koelkast)
micro / video / dvd
aantal sterren (*, **, ***, ****)
specifieke eisen:
*
*
*
*

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de gevraagde prestatie een ongeregelde dienst is die moet worden uitgevoerd door een touringcar in regel met de techische controle, de BA- en brandverzekering en het MB dd 25-03-1986 ivm de kwaliteit. De chauffeur(s) moet(en) over een geldig rijbewijs D (D + E, indien aanhangwagen wordt getrokken) en over een geldig getuigschrift van medische keuring beschikken, en de wetgeving ivm de tachograag en de rij- en rusttijden naleven.
Constacteer desgewenst de Belgische Federatie van de Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren, info@fbaa.be, als belangenvereniging van de Belgische touringcarondernemers.

: Gelieve het naleven van bovenvermelde wettelijke bepalingen, alsook de aanwezigheid van de gewenste veiligheids- en comfortvoorzieningen op uw prijsofferte te bevestigen.

: Prijsofferte is gewenst voor (dd/mm/yyyy): ........... / ........... / 2..............

O per brief
O per fax naar ............... / ..................................................
O per e-mail naar ......................................................... @ ........................................................

datum, ............................................ handtekening, ...............................................................................

*dit formulier kan worden gebruikt om een prijsofferte aan te vragen of om een autocar te reserveren; het maakt deel uit van de brochure "Reizen per autocar, samen geven we voorrang aan veiligheid", uitgegeven door het BIVV en de FBAA. Het moet naar de autocaronderneming worden gezonden en niet naar de FBAA of het BIVV.
**het passende vakje aankruisen.

***er wordt op gewezen dat het organiseren van reizen met logies aan een wettelijke regeling verbonden en daartoe een licentienummer is vereist. Consultuur de wetgeving terzake.