Reisleiders Vlaanderen vzw


Lijst van alle afgestudeerde reisleiders (FBAA/BAAV)
(lijst reisleiders, lijst bestemmingen)

Hoe reisleiders te zoeken/vinden?
(gratis maildienst voor opdrachtgevers)

Info, lidmaatschap, vragen, problemen:
secretaris vzw: Dorothée Couckhuyt
dorothee.couckhuyt@skynet.be

Moorseelsesteenweg 2
8800 Rumbeke-Roeselare


BTW BE 0473.187.477
Id.nr. vzw 25938/2000
kbc 467-5380301-89 _ IBAN BE45 4675 3803 0189 _ BIC Kredbebb

Doelstellingen.
—> Verdedigen van de belangen van de reisleider tijdens besprekingen op het Kabinet v/d Vlaamse minister Werkgelegenheid & Toerisme, met de nadruk op
- het statuut in al zijn aspecten: sociale, fiscale en juridische;
- de internationale erkenning en harmonisering op Europees vlak —> beroepskaart reisleider Europa, in 2007 gerealiseerd;
- de opleiding en vorming in de optiek van de EU-richtlijn _ Europese dienstenrichtlijn
- de omschrijving van het begrip reisleider.

—> De problematiek rond de aansprakelijkheid van de reisleider en het uitwerken van een globale verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
, en het blijven bijwerken ervan (zie ook ongevalsaangifte; navragen bij Induver).

BA-polis

BA-verzekering voor wie werkt als reisleider in binnen- of buitenland
of prospectie doet voor een uit te voeren opdracht
Naar aanleiding van een reeks uiteenzettingen over de BA-polis voor reisleiders bezorgde dhr. Jef Janssens (Turnhout)
ons hierover een verslag. Waarvoor oprechte dank.


Nee, een gewone BA-polis geldt niet voor een reisleider, werkend in opdracht, en in binnen- of buitenland op stap met groepen.
We verwijzen u dus graag door naar de door ons geregelde BA-polis.
Een lid van de vzw Reisleiders Vlaanderen betaalt 50,93 euro/jaar, een niet-lid 87,93 euro.
Lidmaatschap? Info dorothee.couckhuyt@skynet.be
Per 06/2015 kunnen ook de cursisten in opleiding in de Syntra centra Roeselare, Hasselt, St. Niklaas en Mechelen
deze BA-polis onderschrijven en genieten van de kortingsprijs.
Bij uw inschrijving als lid van de vzw ontvangt u twee betaalbewijzen; een ervan is voor Induver bestemd.

,
Justitiestraat 30,
2018 Antwerpen

FMSA – nr 16880A

Uw contacten:
Pascale Goossens
03 241-0634 _
pascale.goossens@induver.be
&
Wim Somers  
03-241-0611
_ wim.somers@induverantwerpen.be

en

Bij ongeval te verwittigen noodnummer 32/(0)3-253-6916 (doorverbinding).

Johan Blomme, uw contactpersoon van de vzw Reisleiders Vlaanderen kan u bereiken
via
johanblomme@skynet.be _ 0496-861-541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—> Het opstellen van model van een arbeidsovereenkomst

—> Voorbeeld van een aanvraag prijsofferte voor touringcar...

—> Het inventariseren van de problemen rond het uitoefenen van de reisleiders-activiteiten in het buitenland, in het licht van de harmonisering op EU-vlak: de Europese regularisatie rond het optreden en werk van een reisleiders is een feit, maar nog steeds ervaren reisleiders moeilijkheden. Zie hiervoor de FAQ-lijst (links) onder Europa.
De vzw Reisleiders Vlaanderen treedt hierbij op als meldpunt
: u verwittigt ons over ev. problemen die u ergens meemaakt, en het secretariaat meldt dit aan de bevoegde diensten bij Toerisme Vlaanderen. Hou er rekening mee dat uw kaart spreekt op reisleider Europa (Europese Lidstaten) en voor overige bestemmingen de regels van dat land gelden.
Uw FBAA/BAAV-reisleiderskaart vermeldt uw behaalde specialisatie(s), en die kaart kan dan weer helpen bij moeilijkheden in bepaalde landen als bewijs van uw specialisatie.

Lidgeld
Het lidgeld voor een werkingsjaar (april/ april) bedraagt 40 EUR, te storten op
IBAN BE45-4675-3803-0189, BIC/Swift KREDBEBB, en geeft recht op een zestalige lidkaart (met in 2014 gewijzigde versie naar format bankkaart), informatie en bijstand
, een modelcontract, korting bij de speciaal geregelde polis Burgerlijke Aansprakelijkheid als reisleider, info over rij- en rusttijdreglementering, Dimona-systeem, regelmatige nieuwsbrieven, een abonnement Car & bus magazine voor slechts 20 EUR (zes edities, met aantal toerismeartikelen _ info@car-bus-magazine.be en www.car-bus-magazine.be), plus... antwoorden op uw vragen & centrale voor ev. ervaren moeilijkheden of problemen.

Beroepskaart
De beroepskaart van Toerisme Vlaanderen, die een tijdlang om de vijf jaar diende te worden hernieuwd
mits bewijsstukken van ervaringen, evaluaties, enz. kreeg in 2013 een eeuwige datum. Toch... de 4 uur bijscholing Hulpverlener per jaar is een belangrijke constante die ook maatschappelijk werkend als reisleider waardevol blijft.
Voor wie de laatste verlenging miste en zich nu opnieuw in regel wil stellen, kan dat doen via procedure bij de instelling waar u uw diploma behaalde.


Reisleiders algemeen
10/2012 werd de Facebook-pagina voor reisleiders opgestart met alle mogelijke info over Europese landen.
Join the club.
Bezoek www.facebook.com/reisleiders,
en klik "vind-ik-leuk".
Kostprijs Reisleider

Prijsafspraken zijn bij wet verboden.
De prijs voor gidsen dan wel varieert van stad tot stad,
Gent bv. rekende in 2010 de prijs van 60 EUR/twee uren, en 30 EUR extra per bijkomend uur, terwijl een volle dag= 8 uren dan weer 200 EUR kost...

Loon Gentse stadsgids 2010
2016 : 8 euro/persoon. Alle info --> https://visit.gent.be/sites/default/files/brochures/1609_nl_praktische_info_2016.pdf

De prijs van een reisleider is afhankelijk van de zelf bedongen prijs, het aantal specialisaties die hij/zij behaalde, de vereiste talenkennis, de extra vereisten die worden gesteld (bv. fiets-, natuurvakantie, reis eerste of tweede generatie, themareizen, enz.), de tijd tussen opdracht en uitvoeren van de reis, voorafgaandelijke verplaatsingskosten, enz.


Wie een reisleider zoekt, kan terecht op de reisleiderspool
of kan een mail sturen naar
annelies.verslype@busworld.org

Zeker te vermelden: bestemming, duur, vertrek- en einddatum, speciale vereisten,
talenkennis + naam en adres, mail en andere contacten van opdrachtgever.

Foto's Algemene Vergadering 2016

Reisleiders Limburg

g-riet-ings, 20180411