weekblad "Dag Allemaal" nr 16, april 2005Persbericht van de vzw Reisleiders Vlaanderen — Roeselare, 25 maart 2005
Het leven zoals het is (of zou moeten zijn) :
géén verwarring aub tussen reisleiders, reisbegeleiders en hosts

Vzw Reisleiders Vlaanderen is de belangrijkste belangenvereniging van gediplomeerde reisleiders in Vlaanderen en verdedigt en vrijwaart de belangen van haar leden-reisleiders op een waardige en actieve manier.
Naar aanleiding van het artikel verschenen in het Belang van Limburg op 16 maart alsook de TV-uitzendingen “Het leven zoals het is : Reisbegeleiders” op Eén wenst vzw Reisleiders Vlaanderen te wijzen op volgende zaken :
1) Genoemde krant vermeldt dat er geen specifieke opleiding bestaat voor reisleiders.
Dit is een aanfluiting van de werkelijkheid. Reeds méér dan 25 jaar worden gemotiveerde personen opgeleid tot reisleiders in vier, door de FBAA* erkende opleidingscentra met name te Genk, Ukkel, Turnhout en Roeselare.
2) De taken van een reisleider, reisbegeleider en host zijn totaal verschillend !!
Om de spraakverwarring definitief uit de wereld te helpen, stelde de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) reeds in juni 2002 een duidelijk beroepscompetentieprofiel op. Dit document werd tevens het verdere werkdocument bij de diverse besprekingen die volgden op zowel het kabinet van de Vlaamse Minister voor Toerisme, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Onderwijs Raad, Dienst Vorming en Onderwijs… waarbij ernaar gestreefd wordt de verschillende aspecten van de specifieke dienstverlening te inventariseren en te structureren.
Dit document is te consulteren via de website van de serv (www.serv.be —> doorklikken op “serv-thema’s” —> beroepsprofielen —> Informatiebank —> zoeken op beroep - “reisleider”)
3) Reisleiders Vlaanderen wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren van de beschamende vertoning van de reisbegeleiders die tijdens de uitzendingen te zien waren.
De inhoud van de uitzendingen is een bewijs dat een degelijke opleiding een absolute noodzaak is voor een kwalitatieve reis(bege)leiding. Als aanbieders van een correcte dienstverlening is het belangrijk dat reisleiders met hun respectieve opdrachtgevers op een constructieve manier kunnen samenwerken. Derhalve is een juiste perceptie van het hoogste belang.Voor bijkomende informatie & inlichtingen kan u terecht op volgende websites www.reisleidersvlaanderen.bewww.reisleiders.be of bij voorzitter Jozef Denolf of ondervoorzitter Josefine Vreven.
Te contacteren op het secretariaat via <info.reisleiders.vlaanderen@online.be> of via 051/22 60 60

* FBAA : Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren
* EVC : Elders Verworven Competenties

Eurozine, 30-03-2005:
5: Het leven zoals het is (of zou moeten zijn): géén verwarring aub tussen reisleiders, reisbegeleiders en hosts
De Vzw Reisleiders Vlaanderen, de belangrijkste belangenvereniging van gediplomeerde reisleiders in Vlaanderen, wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren van de beschamende vertoning van de reisbegeleiders die tijdens de uitzendingen "Het leven zoals het is: Reisbegeleiders" te zien zijn . De inhoud van de uitzendingen is een bewijs dat een degelijke opleiding een absolute noodzaak is voor een kwalitatieve reis(bege)leiding. Reeds méér dan 25 jaar worden gemotiveerde personen opgeleid tot reisleiders in vier, door de FBAA erkende opleidingscentra met name te Genk, Ukkel, Turnhout en Roeselare.
De vereniging van reisleiders stelt ook dat de taken van een reisleider, reisbegeleider en host totaal verschillend zijn. Het onderscheid van beide taken werd duidelijk omschreven door de SERV in juni 2002. Het lijvige en duidelijke document kan je downloaden via http://www.serv.be/Publicaties/73.pdf.
Wil je meer info over de Vzw Reisleiders Vlaanderen en de opleidingen surf dan naar http://www.reisleiders.be

Artikel in Het Laatste Nieuws 29-03-2005,
"Reisleiders misnoegd over "Leven zoals het is...".

Artikel in Belang van Limburg: nog te volgen.