De reisleider &
de Burgerlijke Aansprakelijkheid
BA - p o l i s

Via Reisleiders Vlaanderen vzw kunnen reisleiders dan wel gidsen zich _ als lid of niet-lid van de vzw _ laten verzekeren (let wel op prijsverschil).

Deze polis dekt enerzijds de aansprakelijkheid van de reisleider, voor schade die hij/zij toebrengt aan derden, maar anderzijds dekt een tweede luik de persoonlijke ongevallen en bijstand tijdens de uitoefening van uw beroep als reisleider ( optreden als reisleider met groep in binnen- of buitenland, en dit in opdracht ).

Verzekeringsmakelaar Induver Antwerpen kon de polisvoorwaarden behoorlijk uitbreiden met ingangsdatum 01-01-2015, en dit zonder bijpremie.
De bestaande polissen werden automatisch aangepast per 01-01-2015.

Volgende tarieven blijven dus geldig.
--->
Leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen betalen 50,93 euro/ jaar (taksen incl),
---> Voor niet-leden bedraagt de premie 87,93 euro/ jaar (taksen incl).

Tevens is er in de nieuwe voorwaarden een mogelijkheid aangeboden om u alsook voor uw privé reizen te laten indekken.
En dit aan volgende voordelige voorwaarden:
- bijpremie reisleider : 40 euro / per jaar
- bijpremie reisleider + gezin : 60 euro / per jaar
definitie "gezin" : zijn/haar partner + ieder kind van de hoofdverzekerde en /of zijn/haar partner, jonger dan 25 jaar en fiscaal ten laste.

Contacten bij Induver Antwerpen
* Pascale Goossens _ 03-241-0634 _ pascale.goossens@induver.be
* Wim Somers _ 03-241-0611 _ wim.somers@induverantwerpen.be

Voorwaarden per 1 januari 2015